Jakub Fijewski
Biznes potrzebuje do równowagi drugiego bieguna w postaci sztu...