NIMOZ Sybilla 2017 - statuetka
Polskie muzealnictwo oceniane z perspektywy stulecia odzyskania niepod...