Jan Zając
Naszym wspólnym zadaniem jest stworzenie ram, które będą wspie...
Z pewnością osoby z niepełnosprawnością nadal napotykają w swoim ż...