Polski przemysł obronny musi być traktowany jako integraln...