Samarkanda
O istnieniu tego miasta dowiedziałem się, podobnie jak chyba większość...