SPZOZ w Brzesku
SPZOZ w Brzesku jest powiatowym szpitalem zapewniającym wszech...
szpitale publiczne
BFF Banking Group opracowała cykliczne zestawienie najlepiej zarządzan...
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej jest je...
jakość w Służbie Zdrowia
Rozwój cywilizacyjny związany z wciąż postępującą globalizacją pociąga...
Dorota Gałczyńska-Zych
W codziennej pracy nagrodą jest dla mnie satysfakcja pacjenta, dobra s...
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-...