Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, począwszy od 2002...