Społem Robotnik
,,Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców ,,Robotnik” właśnie obchod...