Wojska Obrony Terytorialnej
Moja ocena naszych kandydatów do służby jest niezwykle pozytywna. Stat...