Menu
Spółka Torkol

Torkol – spółka współpracująca z najlepszymi

Spółka Torkol działa na rynku kolejowym od ponad czterech lat. Kadra stanowiąca trzon firmy to wysokiej klasy specjaliści z długoletnim doświadczeniem. W roku 2015 spółka została wyróżniona w Polskim Plebiscycie nagrodą Orły Polskiej Przedsiębiorczości w kategorii Firma Roku 2015.

W dotychczasowym okresie działalności spółka rozwinęła i nadal dynamicznie rozwija z powodzeniem swoją działalność, realizując szereg kontraktów, zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z wieloma partnerami, którzy w branży budownictwa kolejowego od wielu lat stanowią czołówkę firm wykonawczych.

W ramach oferty Torkol Sp. z o. o. gwarantuje profesjonalną obsługę budowy prowadzoną przez wykwalifikowanych pracowników nadzoru i pionu wykonawczego, wykonywanie robót przy pomocy nowoczesnych wyspecjalizowanych maszyn wysokowydajnych, szybkie terminy realizacji zadań oraz konkurencyjne ceny i korzystną relację jakości do ceny. Przy okazji kładzie nacisk na stosowanie norm zgodnych z certyfikatami ISO w zakresie prowadzenia robót, zarządzania jakością, ochrony środowiska oraz BHP.

W branży budownictwa kolejowego oferuje m.in.:

 • budowę i remonty stacji, szlaków i odcinków linii kolejowych,
 • usuwanie skutków szkód górniczych w infrastrukturze kolejowej,
 • budowę i remonty urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
 • rewitalizację skarp i nasypów dróg kolejowych.

W branży budownictwa inżynieryjnego realizuje natomiast:

 • budowę i remonty przejazdów kolejowych, zewnętrznej kanalizacji deszczowej, inżynieryjnych obiektów związanych z infrastruktura kolejową,
 • oraz przebudowę kompletnych obiektów inżynieryjnych na bocznicach zakładów przemysłowych.

Spółka współpracowała dotychczas z największymi firmami, takimi jak, m.in.:

 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Warszawa,
 • Przedsiębiorstwo EL-IN Sp. z o.o. Skierniewice,
 • Trakcja PRKil S.A. Warszawa,
 • „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. Warszawa,
 • Strabag Sp. z o.o. Pruszków,
 • Schweerbau GmbH&Co.KG Wrocław,
 • Przedsiębiorstwo IDS-BUD S.A. Warszawa,
 • ZUE S.A.,
 • Kolejowe Zakłady Automatyki S.A. w Katowicach,
 • Construcciones y Obras Ayasa S.L. Sp. z o.o. Oddział w Warszawie,
 • Zakład Automatyki KOMBUD S.A. w Radomiu,
 • PKP LHS sp. z o.o. w Zamościu,
 • Vias y Construcciones S.A. Oddział w Polsce.

Szczególnie istotne dla Spółki jest ugruntowanie pozycji w świadomości

Torkol spółka

Od lewej: Sławomir Piątek – prezes zarządu, Agnieszka Bandura – wiceprezes zarządu, dyrektor ds. finansowych, Jarosław Kędziora – wiceprezes zarządu, dyrektor ds. handlowych

klientów, jako synonimu przedsiębiorstwa o najwyższym stopniu rzetelności i profesjonalizmu, dlatego nieustannie koncentruje swoje działania na udoskonalaniu naszych usług, przy jednoczesnym uwzględnianiu potrzeb i oczekiwań klientów. Dzięki temu mogą oni czerpać wymierne korzyści, m.in. dzięki oszczędności czasu i obniżeniu kosztów. Wysoka jakość wykonywanych zadań i krótkie terminy realizacji uzyskiwane są dzięki kreatywnemu i dynamicznemu zarządzaniu przez zarząd i kadrę kierowniczą spółki, a także dzięki rzetelnej pracy pracowników technicznych i handlowych.

Do tej pory Torkol Sp. z o. o. zrealizował z powodzeniem kilkadziesiąt wymagających zleceń z największymi krajowymi partnerami biznesowymi.

Do największych realizacji, które były dla spółki dużym wyzwaniem, a którym udało się sprostać z bardzo dobrym wynikiem – o czym świadczą referencje – należą:

 • Wykonanie rewitalizacji linii kolejowej nr 151 na szlaku Krzyżanowice – Chałupki w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Prace na linii E-59, na odcinku Kędzierzyn Koźle – Chałupki (granica państwa)”, które zrealizowało konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo EL – IN Sp. z o.o. i Torkol Sp. z o.o. (zamawiający: PKP PLK S.A.).
 • Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Prace inwestycyjne na przejściach granicznych Terespol – Brześć”, realizowanego w ramach projektu „Poprawa stanu technicznego infrastruktury kolejowej w rejonach przejść granicznych, w tym toru szerokiego”, które zrealizowało konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo EL – IN Sp. z o.o. i Torkol Sp. z o.o. (zamawiający: PKP PLK S.A.).
 • Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Poprawa stanu infrastruktury w punktach ładunkowych – IRE Centralny” realizowanego w ramach projektu: „Poprawa bezpieczeństwa i zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej” – punkt ładunkowy Żyrardów linia nr 1 Warszawa – Katowice (zamawiający: PKP PLK S.A.).

W trakcie realizacji jest kilkanaście kolejnych prac, takich jak:

 • roboty budowlane polegające na modernizacji i odtworzeniu infrastruktury kolejowej na bocznicy Elektrociepłowni Siekierki,
 • remont podtorza na terenie Sekcji Drogowej Zamość Bortatycze i Sędziszów,
 • zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w punktach ładunkowych IRE Centralny – punkt ładunkowy Żyrardów linia nr 1 Warszawa – Katowice,
 • roboty budowlane na terenie IZ Nowy Sącz na liniach nr: 96, 105, 108, 97, 98, 99, 117,
 • roboty budowlane na obiektach kolejowych KW A. oddział KWK Piast.

Firma stale się rozwija, a pozytywna ocena, jaką wystawiają jej klienci pozwala przewidywać, że będzie kontynuować swoją działalność z sukcesami.

______________________________

Torkol Sp. z o.o. Oddział Warszawa

Pawła Włodkowica 2c

03-262 Warszawa

biuro@torkol.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Udostępnij

Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved Magazyn VIP 2023