Umowa zlecenie

Umowa zlecenie a składki ZUS

Opublikowano: 12 lutego 2020

Umowa zlecenie uchodzi za dużo bardziej elastyczną niż umowa o pracę. Należy jednak pamiętać o takich elementach wspólnych jak np. składki ZUS, które są wspólne dla obu tych form zatrudnienia.

Umowa zlecenie – zasady ogólne

Osoby, które zostały zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, obligatoryjnie podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu oraz zdrowotnemu. Mogą także dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. Chwilą, w której powstaje obowiązek ubezpieczeniowy, jest oznaczony w umowie dzień rozpoczęcia wykonywania zleconej pracy. Trwa on do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Zleceniodawca musi zgłosić zleceniobiorcę do ubezpieczenia w ZUS na formularzu ZUS ZUA, chyba że nastąpił zbieg tytułów ubezpieczeń i zleceniobiorca podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, wówczas należy skorzystać z druku ZUS ZZA. Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia określonego w umowie, jako dzień rozpoczęcia pracy.

Jeżeli w umowie zlecenia wynagrodzenie zostało określone kwotowo, według stawki godzinowej, akordowej lub prowizyjnej, wówczas podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych. Jeżeli odpłatność za wykonanie umowy zlecenia określono w inny sposób, podstawa wymiaru składek nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne jest natomiast kwota podstawy wymiaru na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, pomniejszona o kwoty składek na ubezpieczenia społeczne opłacone z własnych środków zleceniobiorcy.

Składki ZUS od wynagrodzenia z umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą

W sytuacji, gdy umowa zlecenia została zawarta pomiędzy zleceniodawcą i zleceniobiorcą, którzy są jednocześnie pracodawcą i pracownikiem na podstawie odrębnej umowy o pracę, wówczas dla celów ubezpieczeń społecznych zleceniobiorca traktowany jest jak pracownik. Płatnik składek nie musi wówczas dokonywać dodatkowego zgłoszenia takiego pracownika do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest wówczas łączny przychód z umowy o pracę i zlecenia. W ten sam sposób ustalamy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne. Pomniejszamy ją jednak o składki na ubezpieczenia społeczne samodzielnie sfinansowane przez ubezpieczonego. Należy przy tym pamiętać, że składkę zdrowotną obliczamy odrębnie z etatu i odrębnie ze zlecania i dopiero wówczas sumujemy.

Umowa zlecenia zawarta ze studentem/uczniem w wieku do 26 lat

Zgodnie z ogólną zasadą osoby, które są uczniami szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat, wykonujące umowę zlecenia nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu. Wyłączone są także z obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Wyjątkiem jest sytuacja, w której uczeń lub student przed ukończeniem 26. roku życia, zawiera umowę zlecenia z własnym pracodawcą, lub wykonuje ją na jego rzecz. Podlega wówczas obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, które obliczane są tak, jak dla własnego pracownika, z którym zawarta została dodatkowo umowa zlecenie.


Biuro rachunkowe Efekta służy pomocą swoim klientom już od ponad 10 lat. Prowadzimy księgi rachunkowe oraz sprawy kadrowe małych i dużych firm. Stale śledzimy zmiany w polskim prawie podatkowych. Chętnie służymy radą w każdej sytuacji. Zapraszamy do współpracy. Więcej informacji na temat naszej oferty znajdziecie tu.

biuro rachunkowe warszawa śródmieście

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści
Fakturowanie online
W dobie cyfryzacji i mobilności, kluczowe dla prowadzenia dz...
szkolenia BHP po angielsku
W dzisiejszym globalnym środowisku pracy coraz więcej firm z...
Umowa B2B
Podczas szukania pracy można natknąć się na ogłoszenia, k...
TikTok
Jak podaje amerykańska telewizja Fox News, przedstaw...
Apostille w Polsce
Jeśli potrzebujesz uzyskania apostille w Polsce...