Menu
Vito-Med

Vito-Med – błyskawiczna odpowiedź na pandemię

Pandemia wniosła nowe zasady do wielu dziedzin życia publicznego. Jednym z obszarów, które najbardziej odczuły jej wpływ, jest ochrona zdrowia, bowiem to personel medyczny musiał natychmiast dostosować się do nowej rzeczywistości, niosąc pomoc chorym. Gliwicka spółka Vito-Med zdała ten egzamin celująco, zwłaszcza za sprawą mobilnych pracowni wirusologii

Placówka należąca do spółki Vito-Med, potocznie zwana przez mieszkańców powiatu gliwickiego szpitalem na Radiowej, jest jedynym w regionie szpitalem posiadającym w strukturze oddział neurologiczny i udarowy, oddział chorób wewnętrznych i rehabilitację neurologiczną. Działają w nim także Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oraz poradnie specjalistyczne.

Jak wiadomo, o sukcesie w ochronie zdrowia decyduje wiele czynników, takich jak infrastruktura, profesjonalizm kadry, przestrzegana polityka jakości. Jednocześnie ważny jest stały monitoring potrzeb i umiejętne reagowanie na nieprzewidziane okoliczności. W sytuacji pandemii zarząd szpitala wykazał się inicjatywą i od razu przystąpił do działania, stawiając na łatwy dostęp do testowania jako najskuteczniejszy sposób walki z koronawirusem. Efektem były mobilne pracownie wirusologii, które okazały się niezwykle potrzebne. Zostały docenione nie tylko przez pacjentów, lecz także niezależne gremia ekspertów, czego wyrazem jest nagroda w konkursie Bezpieczny Szpital Przyszłości.

Vito-Med

Mobilna Pracownia Wirusologii Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

Mobilna Pracownia Wirusologii Medyczne Laboratorium Diagnostyczne − inwestycja spółki Vito-Med zrealizowana w odpowiedzi na pandemię i rosnącą liczbę zarażeń − została ukierunkowana na wykonywanie testów w kierunku SARSCoV-2 metodą RT-PCR. Było to pierwsze laboratorium w zabudowie modułowej na Śląsku, a rozpoczęło działalność niespełna miesiąc od decyzji o jego powstaniu. Każdego dnia wykonuje się tu ponad 2 tys. testów. Pandemia i wzrost zapotrzebowania na diagnostykę spowodowały też zwiększenie zatrudnienia specjalistów. Ponadto dzięki przystąpieniu w czasie pandemii do projektu MOBIGEN spółka zyskała możliwość wykonywania diagnostyki w kierunku SARS-CoV2 w terenie i mogła zabezpieczać Forum Ekonomiczne 2020 w Karpaczu.

Innowacyjne podejście do zarządzania szpitalem w Gliwicach widać nie tylko na polu walki z koronawirusem. Prezes Anna Gil dąży bowiem do stworzenia ośrodka, który będzie się zajmował pacjentami kompleksowo, zapewniając im ciągłość opieki po hospitalizacji, aby wracali do domu z indywidualnym planem diagnostyczno-terapeutyczno-edukacyjnym, a w razie potrzeby mieli dostęp do opieki poszpitalnej. Chce także rozbudować ośrodek o specjalistyczne procedury neurologiczne dla gliwickiej populacji. Trwają analizy dotyczące problemów zdrowotnych hospitalizowanych pacjentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Udostępnij

Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved Magazyn VIP 2022