Waldemar Krupa – Rosnące oczekiwania kuracjuszy wymuszają jakość

Opublikowano: 21 lipca 2019

Kadra zarządzająca polskich uzdrowisk na bieżąco śledzi rynek oraz zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze, co pozwala dostosowywać ofertę do aktualnych potrzeb i wymagań osób odwiedzających uzdrowiska. Pomaga to również w pokonywaniu wszelkich wyzwań, z którymi musi się zmierzyć – mówi Waldemar Krupa, prezes Izby Gospodarczej Uzdrowiska Polskie.

Jak polskie uzdrowiska wypadają pod względem walorów leczniczych oraz posiadanego zaplecza sanatoryjnego i oferty dla kuracjuszy na tle międzynarodowym?

Waldemar Krupa, prezes Izby Gospodarczej Uzdrowiska Polskie.

Waldemar Krupa, prezes Izby Gospodarczej Uzdrowiska Polskie.

Waldemar Krupa  Obecnie polskie uzdrowiska posiadają szeroką ofertę lecznictwa opierającą się przede wszystkim na wykorzystywaniu surowców leczniczych, takich jak borowina i wody lecznicze. Różnorodna oferta pobytów leczniczych oraz wypoczynkowych powoduje, że turyści coraz chętniej decydują się na wyjazd do uzdrowiska, gdzie mogą wypocząć pod fachowym okiem lekarzy specjalistów balneoklimatologii.

Programy leczenia dostosowywane są indywidualnie do potrzeb kuracjuszy, a jakość wykonywanych zabiegów stale wzrasta. Unikalne surowce naturalne, wysoko wyspecjalizowana kadra medyczna, wysoki poziom techniczny urządzeń wykorzystywanych do wykonywania zabiegów leczniczych oraz atrakcyjne ceny pozwalają polskim uzdrowiskom skutecznie konkurować z innymi europejskimi państwami.

Jak ocenia pan warunki formalno-prawne oraz finansowe w świetle potencjału i możliwości rozwojowych polskich uzdrowisk?

Waldemar Krupa  Kondycja finansowa uzdrowisk nie jest wysoka ze względu na fakt, iż świadczenia zdrowotne w uzdrowiskach są słabo płatne. Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne jest jednym z nielicznych świadczeń opieki zdrowotnej, które jest współfinansowane przez pacjenta i nie obciąża w całości budżetu NFZ. Ponadto warto dodać, iż sanatoria i szpitale uzdrowiskowe w Polsce są zakładami opieki zdrowotnej. W związku z tym podlegają całej masie przepisów warunkujących ich prawidłowe funkcjonowanie i właściwą opiekę medyczną nad pacjentem. Polskie uzdrowiska bez wątpienia dysponują sporym potencjałem oraz możliwościami rozwojowymi, jednak bez wsparcia i pomocy NFZ nie będą w stanie się rozwijać.

Jak kadra zarządzająca polskich uzdrowisk radzi sobie z napotykanymi wyzwaniami oraz dostosowywaniem oferty do potrzeb rynku oraz zmian społeczno-gospodarczych?

Waldemar Krupa  Kadra zarządzająca polskich uzdrowisk na bieżąco śledzi rynek oraz zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze, co pozwala dostosowywać ofertę do aktualnych potrzeb i wymagań osób odwiedzających uzdrowiska. Pomaga to również w pokonywaniu wszelkich wyzwań, z którymi musi się zmierzyć.

Jakie są aktualnie najpilniejsze postulaty branży i oczekiwania wobec decydentów? Czego powinny dotyczyć działania wspierające rozwój uzdrowisk?

Waldemar Krupa  W ubiegłym roku pracowała Komisja ds. Uzdrowisk powołana przez Ministerstwo Zdrowia. Jej członkami byli przedstawiciele uzdrowisk, związków zawodowych i nauk medycznych. Wypracowano wspólne stanowisko w sprawie funkcjonowania i rozwoju uzdrowisk w Polsce. Oczekujemy na rozpoczęcie wdrażania naszych postulatów zawartych w raporcie Komisji.

Czy polski i zagraniczny kuracjusz, korzystający z oferty uzdrowiskowej, mają takie same oczekiwania? Czy są prowadzone badania rynku określające zmiany w liczebności gości z kraju i zza granicy odwiedzających polskie uzdrowiska i poziom ich zadowolenia?

Waldemar Krupa  Zagraniczni kuracjusze coraz chętniej wybierają polskie uzdrowiska ze względu na atrakcyjność cen. Dla mieszkańców wielu europejskich miast, m.in. dla Niemców czy Norwegów, pobyt w Polsce jest po prostu tani, a przy tym jakość świadczeń medycznych nie odbiega od zachodnich standardów. W ostatnich latach można zaobserwować wzrost oczekiwań kuracjuszy odwiedzających uzdrowiska, zarówno polskich, jak i zagranicznych. W związku z tym uzdrowiska stale podnoszą jakość oferowanych usług, aby wszyscy turyści – bez względu na narodowość – wyjeżdżali zadowoleni.

Jak ważna jest współpraca menedżerów kierujących uzdrowiskami z władzami samorządowymi i wspólna strategia mająca na celu połączenie oferty sanatoryjnej z turystyczną?

Waldemar Krupa  Na leczenie uzdrowiskowe nie przyjeżdżają już tylko osoby w podeszłym wieku. Coraz częściej są to osoby młode, które chcą nie tylko podreperować własne zdrowie, lecz także korzystać z walorów turystycznych uzdrowiska. Dlatego bardzo ważna jest współpraca między menedżerami kierującymi uzdrowiskami a władzami samorządowymi. W niektórych uzdrowiskach można spotkać się np. z Kartą Turysty, którą kuracjusz otrzymuje po wniesieniu opłaty uzdrowiskowej. Umożliwia ona otrzymanie zniżek w licznych punktach, takich jak restauracje, muzea czy inne lokalne atrakcje. Organizacją zrzeszającą gminy uzdrowiskowe jest Stowarzyszenie Gmin Uzdrowisk RP, natomiast podmioty lecznictwa uzdrowiskowego są zrzeszone w Izbie Gospodarczej „Uzdrowiska Polskie” oraz Stowarzyszeniu Unii Uzdrowisk Polskich. Miedzy tymi organizacjami istnieje bardzo ścisła współpraca.

Jakie nadzieje pokładają państwo w nadchodzącym Kongresie Uzdrowisk Polskich jako wiodący organizator i jak ważne są tego typu wydarzenia z punktu widzenia branży? Czego dotyczą najważniejsze punkty programu 28. edycji?

Waldemar Krupa  Kwestie podjęte podczas Kongresu mogą stać się inspiracją dla różnych grup działających w obrębie środowiska sanatoryjnego, a także do sformułowania wniosków wyznaczających dalsze kierunki rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego. Na tegorocznym Kongresie Uzdrowisk Polskich poruszane będą przede wszystkim kwestie rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego oraz współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także zagadnienia dotyczące ochrony środowiska i inicjatyw proekologicznych w polskich uzdrowiskach.

Rozmawiała Małgorzata Szerfer-Niechaj

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści
Tomasz Kasela
Gabinet Dr Kasela łączy medycynę, naukę i biznes w s...
Rafał Matuszczyk
Formuła wymiany barterowej wywodzi się ze Szwajcarii...
József Váradi
O obchodach 20 lat działalności na rynku przelotów l...
Budka Suflera
Budka Suflera to jedna z tych wielkich kapel, taki z...
Danuta Stankiewicz
Mam w sobie ogromną radość i nieustający apetyt na ż...