wypadek drogowy

Widzisz wypadek drogowy? Zatrzymaj się! Możesz uratować komuś życie

Opublikowano: 6 października 2021

Kiedy dojdzie do wypadku drogowego, liczy się każda minuta, jeżeli chodzi o pomoc poszkodowanym. Oczywiście wsparcie ze strony pogotowia ratunkowego jest nieocenione, jednakże, zanim karetka zjawi się na miejscu zdarzenia, minie trochę czasu. Z tego względu widząc wypadek na drodze, warto zatrzymać się i udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym.

Wypadki drogowe to codzienność

Wypadek drogowy może przytrafić się każdemu uczestnikowi ruchu. Co więcej, każdy uczestnik ruchu może również stać się świadkiem tego typu zdarzenia. W takiej sytuacji należy zatrzymać się i udzielić pomocy poszkodowanym. Tak zwana znieczulica nie jest właściwą postawą, nie tylko z ze względu moralnego, ale również prawnego.

Należy zwrócić uwagę, że pierwsze minuty zaraz po wypadku mogą mieć kluczowe znaczenie z punktu widzenia urazów odniesionych przez poszkodowanych. Chodzi tutaj nie tylko o ból i cierpienie, które odczuwają ofiary, ale przede wszystkim o pewne zmiany zachodzące nieodwracalnie w ich organizmach.

Co można zrobić, będąc świadkiem wypadku?

Jeżeli ktoś widzi wypadek drogowy, jadąc samochodem, powinien niezwłocznie zatrzymać się, aby udzielić pomocy poszkodowanym. Pierwszą rzeczą, jaką można zrobić, jest pomoc w zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, aby żaden kierowca nie uderzył w uszkodzone pojazdy. Następnie należy sprawdzić, w jakim stanie są poszkodowani. Nikt nie wymaga od podróżnych, aby byli dyplomowanymi ratownikami medycznymi lub lekarzami, jednakże każdy człowiek powinien posiadać wiedzę w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Może się bowiem zdarzyć, że któryś z poszkodowanych będzie wymagał reanimacji, a w takim przypadku liczy się każda minuta. Oczywiście niezbędnym będzie także wezwanie karetki, jednakże, zanim pojawi się ona na miejscu zdarzenia, upłynie czas, który w takiej sytuacji jest po prostu bezcenny.

Odpowiedzialność prawna za nieudzielenie pomocy poszkodowanym w wypadku drogowym

W art. 162 Kodeksu karnego przewidziano odpowiedzialność karną. Przepis ten posiada następujące brzmienie:

1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

 Z przepisu tego wynika, iż odnosi się on do każdej sytuacji oraz każdej osoby – kierowców, pasażerów, rowerzystów, czy też przechodniów. W praktyce najczęściej ma on zastosowanie w sytuacji wypadków drogowych.

W kontekście powyższego warto pamiętać również o art. 44 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Otóż w przepisie tym postanowiono, iż:

Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:

1) zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;

2) przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku;

3) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego;

4) podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.

 Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:

1) udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa medycznego i Policję;

2) nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku;

3) pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie zespołu ratownictwa medycznego lub Policji wymaga oddalenia się – niezwłocznie powrócić na to miejsce.

 Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do innych osób uczestniczących w wypadku.

Paweł Stasiuk


Szkoda całkowita w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC i AC

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści
bezpieczne niszczenie dokumentów
Przepisy w obszerny sposób regulują kwestię ochrony danych o...
Piotra Laube
Firma Astara Western Europe, wyłączny importer samoc...
odszkodowania od dewelopera
Zakup nieruchomości od dewelopera jest często jednym z najwa...
Mercedes AMG GT 63 S E PERFORMANCE Coupé
Mercedes-Benz nie przestaje zadziwiać. Najnowsza perła w kor...
Nowy Nissan Juke
...