Arkadiusz Dobek

Wielotorowy rozwój z pandemią w tle

Opublikowano: 6 lutego 2023

Trudności związane z pandemią na szczęście nie wpłynęły na tempo inwestycji realizowanych na terenie gminy. Wszystkie zaplanowane projekty mimo trudności zostały zrealizowane – mówi Arkadiusz Dobek, wójt gminy Biskupiec

Jak pandemia wpłynęła na sytuację finansową gminy i jej plany rozwojowe?

Arkadiusz Dobek Pandemia koronawirusa postawiła nas w nieznanej wcześniej sytuacji, która wymusiła nowe podejście do planowanych zadań, imprez, zmianę procedur oraz wprowadzenie nadzwyczajnych środków ostrożności. Sytuacja finansowa gminy w czasie pandemii pozostała na porównywalnym poziomie jak w poprzednich latach, choć nieco zmieniła się wysokość wydatków na określone cele i pojawiły się nowe wydatki, np. związane z zakupem środków ochronnych. Jednocześnie znacznie mniej wydaliśmy na kulturę, sport, organizację imprez publicznych.

Trudności związane z pandemią na szczęście nie wpłynęły na tempo inwestycji realizowanych na terenie gminy. Wszystkie zaplanowane projekty mimo trudności zostały zrealizowane. Dotyczyły one głównie przebudowy infrastruktury drogowej. Okres pandemii był czasem intensywnej pracy, pozyskane środki pozwoliły na realizację wielu zadań mających na celu podnoszenie poziomu życia mieszkańców. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji inwestycji, za zaangażowanie i pracę na rzecz rozwoju gminy.

Biskupiec

Jak rozwija się przedsiębiorczość w gminie Biskupiec i na jakie inwestycje samorząd jest najbardziej otwarty?

Arkadiusz Dobek Gmina Biskupiec jest gminą typowo wiejską, o charakterze rolniczo-przemysłowym. Miejscowe rolnictwo nastawione jest przede wszystkim na uprawę zbóż. Przemysł działa głównie w sferze przetwórstwa rolno-spożywczego i przemysłu drzewnego. Przedsiębiorstwa te odgrywają ważną rolę w gospodarce oraz istotnie wpływają na kształt i funkcjonowanie rynku pracy.

Gmina stale podejmuje działania sprzyjające rozwojowi przedsiębiorstw, w tym inwestycje ukierunkowane na poprawę stanu infrastruktury technicznej, ponieważ to jeden z ważniejszych czynników wpływających na wybór lokalizacji inwestycji. Z kolei powstanie przedsiębiorstw prowadzi do wzrostu poziomu zatrudnienia i jakości miejsc pracy. Samorząd najbardziej sprzyja inwestycjom, które przyniosą korzyści mieszkańcom i podniosą jakość życia społeczeństwa.

Biskupiec

Czy w obliczu wielu priorytetowych zadań w trudnym czasie pandemii jest miejsce na zielone inwestycje służące środowisku i lokalnej społeczności?

Arkadiusz Dobek Gmina Biskupiec od kilku lat angażuje się w ograniczanie emisji CO2 oraz rozwój odnawialnych źródeł energii. Większość szkół z terenu gminy, a także Gminny Ośrodek Kultury, remiza Ochotniczej Straży Pożarnej i ratusz w Biskupcu przeszły termomodernizacje. Stare systemy grzewcze z kotłami węglowymi wymieniono na ogrzewanie geotermalne lub elektryczne. Pandemia nie przeszkodziła w realizacji zadań służących środowisku i lokalnej społeczności. W 2020 roku wszystkie lampy na terenie gminy wymieniono na energooszczędne oświetlenie LED, a w 2021 roku wykonano oświetlenie solarne ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Fitowo-Bielice. Trwa budowa farmy wiatrowej na terenie gminy, a w okolicy cały czas przybywają nowe farmy fotowoltaiczne.

zdjęcia: Gmina Biskupiec 

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści
Piotr Henicz
Ubezpieczenie od deszczu podczas wyjazdu, videocasty...
Katarzyna Szulim
Nagroda Orła Polskiego Biznesu w kategorii Lider Reg...
Magdalena Fuk
Ze względu na intensywne użytkowanie rekreacyjne zbi...
Tomasz Balcerzak
Głównym wyznacznikiem rozwoju są ludzie: kompetentni...
Dorota Szczygieł
Jak wskazuje nazwa firmy, kładziemy nacisk na relacj...