WIR Engineering

WiR Engineering – projektowanie z pasją

Opublikowano: 26 września 2018

WiR Engineering Ltd. to 15-osobowe biuro projektowo-inżynierskie. Trzon kadry stanowią projektanci z liderami posiadającymi pełne uprawnienia w każdej branży. Taka struktura firmy pozwala na kompleksową obsługę projektową najbardziej wymagających inwestorów krajowych, jak i zagranicznych – mówi właściciel i prezes firmy, Wiesław Jackowski.

Jakie branże są wiodącymi odbiorcami państwa usług?

– Dwudziestopięcioletnie doświadczenie i dorobek firmy oparte są na projektowej obsłudze przedsiębiorstw przemysłowych produkujących farby, tworzywa sztuczne i materiały wybuchowe. Farby i tworzywa w zasadzie nie wymagają wyjaśnienia. W odniesieniu do materiałów wybuchowych należy dodać, że są to materiały o przeznaczeniu cywilnym, tj. stosowane przede wszystkim w górnictwie i kamieniołomach.

Od 2002r., kiedy to Polska została członkiem Unii Europejskiej i otrzymała bardzo duże wsparcie finansowe z funduszy unijnych, biuro wykonało kilkanaście projektów kompletnych zakładów przemysłowych związanych z technologią przetwórstwa zbóż, a wytwarzających komponenty do biopaliw, oleje oraz pasze. Można zatem powiedzieć, iż dominującą branżą jest technologia produkcji tych wyrobów.

Oferują państwo kompleksowe usługi – od projektu, przez kompletację dostaw, po wykonawstwo. Co pozwala na sukces w tak wielu dziedzinach? Czy trudno jest znaleźć fachowców, którzy pozwolą sprostać wymaganiom klienta w zakresie całościowej realizacji inwestycji?

WiR Engineering Ltd. to niezbyt liczne, bo 15-osobowe biuro projektowo-inżynierskie. Trzon kadry stanowią projektanci z liderami posiadającymi pełne uprawnienia w każdej branży. Taka struktura firmy pozwala na kompleksową obsługę projektową najbardziej wymagających inwestorów krajowych, jak i zagranicznych – dbających o stały rozwój swoich przedsiębiorstw.

Znajomość przepisów prawa budowlanego i procedur w postępowaniu administracyjnym wymaganym dla uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę pozwala nam na w pełni kompleksową obsługę inwestorów, poczynając od uzyskania decyzji środowiskowej, decyzji o warunkach zabudowy, na pozwoleniu na budowę kończąc. Taki efekt jest możliwy tylko dzięki doświadczonej i wykwalifikowanej kadrze, niełatwej do pozyskania na rynku pracy. Podstawowym źródłem jej pozyskania jest kształcenie i zatrzymanie we własnym zespole, bo bycie dobrym projektantem wymaga wielu lat projektowania.

Jakie realizacje są największą dumą firmy i mogą stanowić jej wizytówkę oraz rekomendację dla przyszłych klientów?

– Myślę, że dobrą wizytówką, reprezentatywną dla dorobku projektowego biura, mogą być:

  • projekt unikalnej żelbetowej kopuły do badań materiałów wybuchowych w warunkach ich rzeczywistej detonacji – wykonany na zlecenie Głównego Instytutu Górnictwa Katowice,
  • projekt rozbudowy i przebudowy fabryki produkcji farb wodorozcieńczalnych ze zmianą technologii wymaganej do produkcji farb rozpuszczalnikowych przeznaczonych dla przemysłu ciężkiego i stoczniowego – wykonany na zlecenie PPG Wrocław,
  • projekt największej w kraju Wytwórni Pasz i Premiksów – wykonany na zlecenie PZZ Wałcz.

Zakres każdego wymienionego przedsięwzięcia obejmował również całą obsługę administracyjną zakończoną uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę oraz nadzór w czasie realizacji tych projektów.

Jakie refleksje nasuwają się Państwu w 25-lecie istnienia firmy w kontekście funkcjonowania na rynku? Czy warunki dla biznesu sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości i konkurencyjności?

– Oceniając historię własnego istnienia trzeba powiedzieć, że nie było i nadal nie jest łatwo funkcjonować na rynku projektowym. Odnoszę wrażenie, że projekt jest jeszcze ciągle niedocenianym elementem procesu rozwojowego (inwestycyjnego) – zwłaszcza w odniesieniu do krajowych inwestorów. Kryterium wyboru projektanta zwykle sprowadza się do najniższej ceny, a trudno jest realizować dokumentację na wysokim poziomie jakościowym i „pokonać” konkurencję oferującą usługi za najniższą cenę. Projekt to nie tylko plik dokumentacji pozwalającej na rozpoczęcie robót.

WiR Engineering

Żelbetowa kopuła w KD Barbara – zaprojektowana na zlecenie Głównego Instytutu Górnictwa “GIG Katowice”

Ważna jest jakość dokumentacji, a jej wyznacznikiem jest między innymi to, aby rozpoczęte prace mogły być realizowane bez kosztownych przestojów spowodowanych niedoskonałościami projektu. Trudno winić inwestorów za uchybienia w przyjmowanej dokumentacji, bo mają zaufanie do otrzymanego projektu – efekty ew. braków nie są widoczne w tej fazie. Szkoda jednak, że cena jest dominantą w wyborze projektanta. Obniżanie kosztów projektowania ma jednak swoje granice. Znacznie lepiej wygląda to w od niesieniu do inwestorów zagranicznych. Zmiana mentalności wymaga czasu.

Poważnym utrudnieniem w prowadzeniu działalności są niejednoznaczne uregulowania prawne, fiskalne i podatkowe. Przez to przepisy są różnie interpretowane w zależności od urzędu, co często powoduje przewlekłe postępowanie administracyjne. Jest to temat „rzeka”, nie do opisania w krótkim wywiadzie.

No cóż, jak to się często mówi, „nikt nie obiecywał, że będzie łatwo” – znając ułomności prawne i administracyjne trzeba robić swoje – najlepiej, jak się potrafi. Być uczciwym i rzetelnym partnerem w prowadzonym biznesie.

______________________

Rozmawiał Cezary Głogowski

 

 

 

 

 

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści
kontener magazynowy
Kontenery magazynowe są nieodłącznym elementem współczesnego...
wdrożenie ERP
Proces wdrożenia w firmie systemu ERP (Enterprise Resource P...
Anna Maria Porowska
Anna Maria Porowska jest wybitną postacią w świecie...
Terminal płatniczy
Terminale płatnicze stanowią kluczowy element dla rozwoju ma...
zmiany w prawie podatkowym
Każdego roku dochodzi do mniejszych lub większych zmian w po...