Wojciech Kankowski

Wojciech Kankowski – Marszem w stronę nowoczesności

Opublikowano: 12 lipca 2017

Gmina Żukowo idzie w stronę nowoczesności, a zarazem kultywuje historię i tradycję Kaszub. Magnesem jest niewątpliwie dziedzictwo historyczne i kulturowe – liczne obiekty historyczne, tradycje lokalne, ciągle żywy język kaszubski oraz haft szkoły żukowskiej – mówi Wojciech Kankowski, burmistrz gminy Żukowo.

Żukowo znalazło się wśród trzech gmin, nagrodzonych w tegorocznej edycji konkursu Teraz Polska. Jakie aspekty zarządzania są kluczowe, by się wyróżnić na samorządowej mapie Polski?

– Kluczowe jest stałe i konsekwentne inwestowanie w zakresie zadań własnych. Od lat poziom wydatków na inwestycje w stosunku do całości budżetu gminy Żukowo przekracza 20 proc., zbliżając się do 30 proc. w poszczególnych latach mojej kadencji. Prowadzenie aktywnej polityki inwestycyjnej sprawia, że możliwa jest realizacja przedsięwzięć, które odpowiadają na lokalne potrzeby mieszkańców oraz pozytywnie podnosi poziom atrakcyjności gminy w oczach inwestorów.

gmina Żukowo

W czym tkwi potencjał rozwojowy gminy Żukowo i jakie plany ma w związku z tym samorząd?

– Wzrost liczby mieszkańców, bliskość Trójmiasta, portu lotniczego i Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz usytuowanie wzdłuż głównych ciągów transportowych województwa pomorskiego przyciąga podmioty gospodarcze do inwestowania na terenie naszej gminy. My stwarzamy szereg ułatwień dla takich podmiotów. Najważniejsze z nich to zwolnienie z podatku od nieruchomości przez pierwsze lata prowadzonej działalności. Otwartość gminy na inwestycje ma swoje odzwierciedlenie również w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Określono w nich główne strefy – obszary inwestycyjne tzw. Żukowskiego Korytarza Inwestycyjnego w miejscowościach Miszewko i Tuchom, który przyciąga nie tylko przedstawicieli kapitału krajowego, lecz także inwestorów zagranicznych, przede wszystkim pochodzących z USA, Danii, Szwecji i Finlandii.

gmina Żukowo

Godło Teraz Polska to niewątpliwie dowód solidności samorządu i atrakcyjności gminy. Co jeszcze może być w przypadku Żukowa magnesem, który przyciąga turystów i inwestorów?

– Gmina Żukowo idzie w stronę nowoczesności, a zarazem kultywuje historię i tradycję Kaszub. Magnesem jest niewątpliwie dziedzictwo historyczne i kulturowe – liczne obiekty historyczne, tradycje lokalne, ciągle żywy, nauczany w szkołach język kaszubski oraz haft szkoły żukowskiej, który w 2016 r. wpisano na „Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego”. Warto podkreślić, że w naszej gminie działają koła i szkoły haftu.

gmina Żukowo

Obecnie realizowany jest projekt pn. „Rewitalizacja starego centrum Żukowa”. Przewiduje on m.in. utworzenie Centrum Aktywności Rodzin oraz Kreatywnego Centrum Kultury i Edukacji wraz z rewaloryzacją parku i modernizacją drogi. Ma to poprawić zakres świadczenia usług społecznych oraz kulturalno-edukacyjnych. W rewitalizację miasta wpisuje się również realizacja projektu „Pomorski Szlak Kajakowy – Radunia” w ramach przedsięwzięcia „Kajakiem przez Pomorze”.

Rozmawiała Monika Michałowska

Fot. archiwum Urzędu Gminy w Żukowie

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści
FLOSLEK
Rok 2019 jest dla Laboratorium Kosmetycznego FLOSLEK czasem...
Grzegorz Mielnicki, właściciel firmy MiB-Optic
Najważniejszą nagrodą otrzymywaną na co dzień od obserwa...
Teraz Polska
Firma OSPEL została nagrodzona w XXVII edycji konkursu T...
OPEC
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o....
Małgorzata Zaława-Dąbrowska
Małgorzata Zaława-Dąbrowska, dyrektor Samodzielnego...