Praca sezonowa w Niemczech

Zostań pracownikiem żniwnym w Niemczech – napisz swoje podanie o pracę już teraz!

Opublikowano: 30 października 2021

Praca sezonowa w Niemczech – na co zwracać uwagę – Konkretnie rzecz ujmując, praca sezonowa w Niemczech w kontekście rolnictwa oznacza pracę przez 90 dni w ciągu 180 dni. Niezależnie od kraju pochodzenia, w tym przypadku obowiązuje niemieckie prawo pracy, które obejmuje prawo do płatnego urlopu, wypłaty za niewykorzystany urlop, kontynuację wypłaty wynagrodzenia w przypadku choroby i wiele innych.

W Niemczech obowiązuje niemieckie prawo pracy, również dla pracowników przy zbiorach.

Jeśli pracujesz w Niemczech jako pracownik sezonowy, podlegasz niemieckiemu prawu pracy. Zapewnia on między innymi pełne prawa dotyczące umowy o pracę, urlopów i/lub ubezpieczeń społecznych. Najważniejszymi punktami są:

Umowa o pracę

Każdy, kto pracuje w niemczech, musi również posiadać umowę o pracę. Umowa ta musi zostać zawarta przez pracodawcę z pracownikiem najpóźniej po upływie jednego miesiąca i obejmuje ona:

  • Nazwę i adres przedsiębiorstwa
  • Nazwisko i adres pracownika
  • Miejsce pracy i opis stanowiska
  • Datę rozpoczęcia oraz, jeśli dotyczy, czas trwania stosunku pracy, jak również okres wypowiedzenia
  • Wynagrodzenie, ewentualne dodatki i kiedy w każdym przypadku wypłacane jest wynagrodzenie
  • Godziny pracy, gwarantowane minimalne godziny pracy i liczba dni urlopu
  • Odniesienie do obowiązujących układów zbiorowych, jeśli dotyczy

Z reguły niemiecka umowa o pracę jest sporządzana również w języku niemieckim. Jeśli jednak pracownik nie zna języka niemieckiego, musi dostać czas na tłumaczenie przed podpisaniem umowy. Podobnie każda ze stron otrzymuje kopię umowy.

Wygaśnięcie stosunku pracy

Obie strony mogą przedwcześnie rozwiązać stosunek pracy. Odpowiednie terminy można również znaleźć w umowie o pracę. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia jest możliwe tylko w bardzo szczególnych przypadkach. Ogólnie rzecz biorąc, wypowiedzenie umowy musi być zawsze złożone na piśmie oraz podpisane.

Czas pracy

W Niemczech średni czas pracy wynosi 8 godzin dziennie, choć może być czasowo wydłużony do 10 godzin. Co do zasady pomiędzy dwiema zmianami jest 11 godzinny okres odpoczynku.

Przerwy

Każdy, kto pracuje od 6 do 9 godzin dziennie, musi zrobić sobie co najmniej 30-minutową przerwę najpóźniej po 6 godzinach. Osoby pracujące dłużej niż 9 godzin dziennie mają prawo do 45-minutowej przerwy. Przerwy nie są jednak czasem pracy i dlatego nie są opłacane.

Urlop

Jako pracownik sezonowy masz również prawo do urlopu. Co najmniej 2 dni na każdy przepracowany miesiąc. Urlop ten może być jednak także wypłacony po jego zakończeniu. Jeśli pracujesz w niedziele i/lub święta państwowe, musisz otrzymać w zamian odpowiednie dni wolne od pracy.

Wynagrodzenie

W Niemczech obowiązuje płaca minimalna, która obecnie wynosi 9,60 euro (brutto) za godzinę. Nawet jeśli z pracodawcą uzgodniona jest praca na akord lub podobna, stawka godzinowa nie może być niższa niż 9,60 euro. Na koniec miesiąca wystawiany jest odcinek wypłaty, na którym dokładnie widać, jakie kwoty (podatki, zakwaterowanie itp.) zostały odliczone od wynagrodzenia brutto.

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

W Niemczech istnieją zawody, które podlegają ubezpieczeniu społecznemu i zawody, które są z niego zwolnione. W przypadku pierwszego z nich należy opłacić dodatkowe składki, np. na ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli jesteś już zatrudniony lub prowadzisz własną działalność gospodarczą w swoim kraju, możesz być ubezpieczony w systemie ubezpieczeń społecznych w Niemczech. W tym przypadku jesteś zwolniony z tego obowiązku w Niemczech. Do tego celu służy tzw. zaświadczenie A1 (na terenie UE) z kraju pochodzenia.

Zakwaterowanie i wyżywienie

Jeżeli w ramach zatrudnienia ponoszone są koszty wyżywienia i zakwaterowania, muszą być one wyraźnie określone w umowie o pracę. Jeśli nie można zapewnić zakwaterowania, pracodawca musi zapewnić odpowiednie zakwaterowanie w innym miejscu. W tym przypadku, czynsz i wszystko inne zostanie ustalone z właścicielem.

Co w przypadku choroby?

Każdy, kto zachoruje podczas zatrudnienia, musi natychmiast poinformować o tym pracodawcę. Wskazana jest wtedy wizyta u lekarza, który może wystawić zaświadczenie o niezdolności do pracy. Jest on następnie przesyłany do pracodawcy i odpowiedniej kasy chorych. Jeśli przebywasz na zwolnieniu lekarskim przez dłuższy okres, Twoje wynagrodzenie będzie wypłacane przez okres do 6 tygodni, jeśli pracowałeś dłużej niż 4 tygodnie.

Czy muszę mieć pozwolenie na pracę?

Obywatele UE nie potrzebują pozwolenia na pracę, aby pracować w Niemczech jako pracownicy sezonowi. Jeśli jednak pochodzisz z kraju trzeciego, wymagane jest pozwolenie na pracę.

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści
odszkodowania od dewelopera
Zakup nieruchomości od dewelopera jest często jednym z najwa...
dla branży transportowej
Strefa Q&A, czyli strefa pytań i odpowiedzi, to miejsce...
Mata Barcicka
Już od kilkunastu lat widzimy na polskim rynku brak...
zmiany w prawie podatkowym
Każdego roku dochodzi do mniejszych lub większych zmian w po...
windykacja
Sztuczna Inteligencja (AI) rewolucjonizuje procesy w...