Tadeusz Czajka
Najważniejsze jest zaufanie społeczności lokalnej, które buduj...