Ukraina to kraj, który potrafi zaskakiwać. Jego mieszkańcy są otwa...