Menu
Henryk Skarżyński

Henryk Skarżyński – dla ludzi i nauki

Można zaryzykować stwierdzenie, że coraz częściej potrafimy cieszyć się i doceniać własne osiągnięcia. Przykładem jest jubileusz 25-lecia programu leczenia głuchoty w Polsce i 20-lecie Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, wraz z towarzyszącymi wydarzeniami. Każde z nich potwierdza, jak wielki światowy potencjał drzemie w umiejętnościach polskich lekarzy!

Henryk Skarżyński – postać nietuzinkowa

Na czele zespołu najlepszych otochirurgów i specjalistów z dziedziny otorynolaryngologii, czyli chorób związanych ze słuchem, stoi prof. Henryk Skarżyński. Postać nietuzinkowa, który całe swoje życie poświęcił misji niesienia pomocy. Pierwszy w Polsce wszczepił implanty ucha środkowego, zaś pierwszy na świecie zoperował dziecko z częściową głuchotą. Metoda ta uważana jest dziś za polską specjalność, jako „metoda Skarżyńskiego”.

Henryk SkarżyńskiW listopadzie prof. został wyróżniony jednym z najważniejszych odznaczeń kościelnych nadawanych za szczególne zasługi, wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach pracy społecznej i działalność na rzecz drugiego człowieka – medalem Prymasowskim.

Osobiście medal wręczył sam prymas Polski.

Abp Wojciech Polak, który powiedział: – Medal Prymasowski przyznawany jest za zasługi dla Kościoła i Narodu, i choć są to słowa i kwalifikatory bardzo wielkie i zobowiązujące, to w stosunku do pracy, posługi i okazywanego dobra przez Pana Profesora, są wyrazem naszej wdzięczności.Proszę przyjąć ten Medal, który wyraża więź ze stolicą Prymasowską w Gnieźnie przez osobę św. Wojciecha patrona Polski, który jest uwidoczniony na rewersie. A pragnąc wyrazić wdzięczność, pamięć, sympatię dla dzieła Pana Profesora. Pozwolę sobie wspomnieć, że sam znam ludzi, którzy dzięki pomocy Pana Profesora wyzdrowieli. Mogą wykonywać różne zawody, w tym swoją posługę kapłańską. Serdecznie dziękuję i niech Pan Bóg błogosławi.

Ale zasługi dla drugiego człowieka, to jedno, bo równie ważne są zasługi prof. Skarżyńskiego dla polskiej nauki, i co za tym idzie, konkurencyjności polskiej gospodarki. Zasługi te zostały docenione przez Kapitułę Panteonu Wynalazców i Odkrywców Polskich, która postanowiła przyznać Skarżyńskiemu honorowe wyróżnienie zaliczając go do grona tych; (…) którzy wnoszą nowe, fundamentalne idee i wartości rozsławiające nasz kraj na świecie i stanowiące godny naśladowania wzorzec zastosowanej w praktyce ludzkiej kreatywności i poczucia społecznej misji – tłumaczył Michał Kleiber, przewodniczący Kapituły Panteonu Wynalazców i Odkrywców Polskich oraz przewodniczący Europejskiej Akademii Nauk.

Panteon Wynalazców i Odkrywców Polskich to organizacja, której działania przypominają o potrzebie edukacji społecznej w zakresie wiedzy o dorobku wynalazców i odkrywców w polskich dziejach. Pokazują wkład osiągnięć polskiej nauki i techniki do dziedzictwa światowego. W Panteonie jest już wielu wielkich ludzi: Mikołaj Kopernik, Stanisław Staszic, Ignacy Łukasiewicz, Maria Skłodowska-Curie, a to – jak podkreślają założyciele – ustawia poprzeczkę na najwyższym poziomie. Ta wiedza musi być nieustannie i powszechnie obecna w przestrzeni publicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Udostępnij

Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved Magazyn VIP 2023