PWSZ w Wałczu

PWSZ w Wałczu – uczelnia na miarę potrzeb studentów i regionu

Opublikowano: 6 marca 2019

PWSZ w Wałczu jest nowoczesną, rozpoznawalną uczelnią, tworzącą sprzyjające warunki kadrowe, materialne i finansowe do kształcenia studentów i prowadzenia badań naukowych. Otwartość na innowacje badawcze, naukowe, dydaktyczne i organizacyjne sprzyja jakości kształcenia i stymuluje rozwój regionu, a dyplom uczelni jest ceniony przez lokalnych pracodawców.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu, utworzona 1 lipca 2004 r., z inicjatywy środowiska lokalnych władz samorządowych przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego, zapewnia studentom kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, zarówno I stopnia (licencjackich i inżynierskich), jak i II stopnia (magisterskich), oraz na studiach podyplomowych. Oferta kształcenia obejmuje obszary wchodzące w zakres nauk społeczno-ekonomicznych, technicznych, humanistycznych i z obszaru kultury fizycznej. Ponadto uczelnia oferuje zdobycie dodatkowych kwalifikacji w postaci przygotowania pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie wiedzy nabytej w toku głównych kierunków studiów.

Jakie praktyki stosuje uczelnia w celu doskonalenia szkolenia zawodowego?

Doktor Dariusz Skalski, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu odpowiada:

dr Dariusz Skalski Rektor PWSZ w Wałczu

dr Dariusz Skalski

W celu zapewnienia skutecznych form weryfikowania efektów kształcenia, osiąganych przez studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na poszczególnych kierunkach studiów, w 2007 r. uczelnia wprowadziła Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia. Uwzględnia on działania na rzecz doskonalenia programów kształcenia na poszczególnych kierunkach i odnosi się do wszystkich etapów i aspektów procesu dydaktycznego. Zakres działania systemu obejmuje okresowe przeglądy i doskonalenie programów kształcenia, analizę warunków i trybu rekrutacji na studia, zbieranie i wykorzystywanie opinii interesariuszy zewnętrznych do tworzenia i doskonalenia programów kształcenia.

Jakie mechanizmy pomagają absolwentom uczelni odnaleźć się na lokalnym rynku pracy?

Magister inż. Wojciech Pacholski, kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu wyjaśnia:

mgr inż. Wojciech Pacholski

mgr inż. Wojciech Pacholski

– Wysoki poziom wiedzy teoretycznej nie jest dzisiaj dostatecznym warunkiem do znalezienia dobrej pracy. Pracodawcy oczekują od swoich pracowników kreatywności, zaangażowania oraz umiejętności praktycznych. Dlatego uczelnia dokłada wszelkich starań, aby jej absolwenci mogli uzyskać jak najwyższy poziom wykształcenia zawodowego, łączącego teorię z praktyką. W tym celu uczelnia stale dostosowuje ofertę kierunków i specjalności do potrzeb rynku pracy i strategii rozwoju regionu. Rozwija nowoczesną infrastrukturę, kształtuje i propaguje ideę doskonalenia umiejętności i kompetencji społecznych, w tym rozwoju studiów podyplomowych, kursów i szkoleń.

Gwarancja jakości kształcenia

PWSZ w Wałczu jest gwarantem jakości kształcenia. Zatrudnia wysoko wykwalifikowanych nauczycieli akademickich, a także posiada własną, doskonale wyposażoną bazę dydaktyczną. Studentom oferuje szeroki zakres możliwości rozwijania zainteresowań, wspierając ich inicjatywy oraz wspomagając budowę ścieżek kariery zawodowej. Studia na uczelni pozwalają nabyć im wiedzę i zdobyć umiejętności praktyczne, niezbędne do wykonywania zawodu, co zapewnia absolwentom większą konkurencyjność na rynku pracy.

Celem uczelni jest pozyskiwanie i transfer wiedzy dla kreowania przedsiębiorczości w sferze społeczno-gospodarczej i kulturalnej subregionu oraz budowanie przestrzeni interesów w przekazywaniu i zastosowaniu wiedzy. Jednocześnie celem przyświecającym władzom uczelni jest generowanie impulsów do stymulowania rozwoju innowacyjności, kultury i sportu.

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści
Melissa and Doug
Szukając zabawek, które nie tylko bawią, ale i uczą, warto z...
książki biznesowe
W dzisiejszym dynamicznym świecie, w którym zmiany zachodzą...
Domowa szkoła
Dzieci kształcone w domu osiągają dobre wyniki w nau...
nauka języka włoskiego z fiszek
Umiejętność posługiwania się więcej niż jednym język...
jak nauczyć dzieci oszczędzania
Oszczędzanie jest jedną z najważniejszych umiejętnoś...