Pasożyty
Pasożyty i choroby nimi wywołane wciąż występują. Niestety w XXI wieku...