Marek Masalski
„Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacu...