„Taniec w sztuce zajmuje miejsce szczególne, skupiając w sobie spe...