Lidia Kalita
3 października 2017 w nowoczesnej zajezdni tramwajowej na warszaws...