Menu

Idealna firma – w czym tkwi jej sukces?

Obecnie bardzo dużo czasu poświęca się na przeprowadzanie w firmach szkoleń, mających usprawnić działania, procesy i komunikację w ich strukturach. Inaczej rzecz ujmując, chodzi o zarządzanie w przedsiębiorstwie i metodologie jego rozwoju. Dowiedz się więcej o Lean Management.

To podstawowe metodologie, o których bardzo dużo się mówi. Pierwsza z nich polega na sposobie kierowania firmą w oparciu o doświadczenia Toyoty i Toyota Production Systems. Ukierunkowana jest na korzyści klienta, który powinien płacić za to, co najlepsze. W celu uzyskania tego założenia prowadzi się różne działania w przedsiębiorstwie, analizując je pod kątem siedmiu marnotrawstw: m.in. błędów, zbędnego transportu i oczekiwania. Dzięki metodzie Lean szuka się rozwiązań, pomocnych w mądrym kierowaniu przedsiębiorstwem. Są to m.in. takie sposoby, jak zarządzanie wizualne, raporty A3 czy szybkie przezbrojenia SMED.

Six Sigma

Six Sigma natomiast czerpie doświadczenia z firmy Motorola, dążąc do ciągłego optymalizowania procesów. Jej nazwa pochodzi od parametru odchylenia (sześć sigma, 6σ) , który jest wykorzystywany w statystyce. Chodzi tu oczywiście o odchylenie od idealnej działalności, które trzeba zwalczać, prowadząc do coraz mniejszej liczby usterek. Metoda ta ma pomóc w wyeliminowaniu błędów w kierowaniu firmą, aby w efekcie finalnym klient otrzymał produkt zgodny z oczekiwaniami. Innymi słowy, za pomocą Sigmy dąży się do zminimalizowania kosztów i wpłynięcia na zwiększenie produktywności.

Szkolenia

Na szkoleniach z Sigmy prelegenci uczą rozwijać i wykorzystywać wiedzę na temat produktów oraz procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Bardzo dobrze opisane jest to np. na stronie http://www.e-opex.pl/. Szkolenia te prezentują ciekawy sposób zdobywania wiedzy na tematy związane z dobrym zarządzaniem procesami. Zazwyczaj zajęcia połączone są z warsztatami tematycznymi. Uczestnik szkolenia bierze czynny udział w zajęciach.

Sigma dla rożnych branż

Niezależnie od tego, czy działasz w sektorze produkcyjnym, transakcyjnym czy usługowym – w wielu rożnych działalnościach gospodarczych Sigma jest bardzo przydatna. Dzięki tej metodologii możesz pomóc swojej firmie wejść na wyższy poziom rozwoju, a pracownikom przedstawić narzędzia, za pomocą których będą działać dla dobra przedsiębiorstwa.

Fazy w procesie Sigma

1. Definiowanie – polega na oznaczeniu i nazwaniu słabych stron danego procesu. To także czas wyznaczania celów, które chcesz osiągnąć.

2. Pomiary – faza ta polega na robieniu pomiarów procesów oraz jasnym przedstawieniu wyników, w celu precyzyjnego wyłuskania ważnych informacji.

3. Analiza – wyniki są szczegółowo analizowane, aby na tej podstawie udokumentować sposób działania w firmie i znaleźć defekty. Uzyskuje się rzetelną informację o procesie szukania źródeł zmienności itd.

4. Udoskonalanie – na tym etapie działania chodzi przede wszystkim o redukowanie poziomu odchyleń.

5. Kontrola –­ faza ta polega na monitorowaniu nowych procesów wprowadzonych w strukturę firmy.

Jeśli chcesz zdobyć i utrzymać przewagę nad konkurencją, musisz uzdrowić działalność swojego przedsiębiorstwa. Oprzyj swoje starania o Sigmę, aby uzyskać lepszą jakość produkcji i większe koszty ze sprzedaży.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Udostępnij

Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved Magazyn VIP 2021