Marta Wiszniewska – PWSZ i przedsiębiorcy w regionie

Opublikowano: 13 grudnia 2017

Wierzę i bardzo głęboko liczę na to, że nasza współpraca zarówno z Izbą Przemysłowo-Gospodarczą, jak i ze wszystkimi przedsiębiorcami w regionie nadal będzie się świetnie rozwijała – mówi dr Marta Wiszniewska, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach z samej nazwy oraz idei powstania ma kształcić zawodowców. Jak zatem wygląda jej współpraca z przedsiębiorcami z regionu?

Marta Wiszniewska – Współpraca jest wielotorowa i wielowymiarowa, i naprawdę bardzo efektywna. Od momentu objęcia przeze mnie funkcji rektora ogromny nacisk kładziemy na jeszcze lepszą współpracę z przedsiębiorcami. Bez nich tak naprawdę kształcenie zawodowe nie miałoby sensu. W mojej ocenie relacje układają się teraz znakomicie. Współpraca z Izbą Przemysłowo-Gospodarczą w Suwałkach jest tego najlepszym dowodem. Jej przedstawiciele, a tym samym lokalni przedsiębiorcy, są m.in. członkami konwentu, czyli organu opiniodawczo-doradczego, który nas wspiera. Wspólnie z przedsiębiorcami tworzymy programy kształcenia, by jak najlepiej przygotować studentów do pracy. Konsultujemy też z nimi uruchomienie nowych kierunków kształcenia czy specjalizacji, np. mechatronikę, która rusza od tego roku, czy produkcję i przetwórstwo surowców rolniczych, które pojawią się w naszej ofercie w przyszłym roku akademickim.

Co studenci mogą zyskać dzięki takiej współpracy?

Marta Wiszniewska – Studenci mogą przede wszystkim liczyć na praktyki, a to przynosi efekty obu stronom. Mogą oni w sposób praktyczny przygotować się do zawodu, a przedsiębiorcy przeszkolić swoich przyszłych pracowników zgodnie ze specyfiką pracy w danym zakładzie. Do tego dochodzą oczywiście wizyty studyjne, szkolenia i zajęcia praktyczne w zakładach pracy, których jest naprawdę mnóstwo. Nasza uczelnia przechodzi też na tzw. profil studiów dualnych, w którym to ogromny nacisk kładzie się właśnie na współpracę z przedsiębiorcami. Chodzi m.in. o trzymiesięczne, płatne praktyki w przedsiębiorstwach. To w jeszcze większym stopniu scali naszą dotychczasową współpracę.

Pod względem naukowym czy badawczym też można zauważyć taką współpracę?

Marta Wiszniewska – Oczywiście, i nie chodzi tu tylko o wspólne konferencje, seminaria, czy szkolenia. W strukturze naszej uczelni znajduje się bowiem Centrum Transferu Technologii, które stało się swoistym pomostem łączącym wykładowców, badaczy, studentów i przedsiębiorców. CTT jest najnowocześniejszym w regionie zapleczem naukowo-badawczym dla sektora spożywczego i branży budowlanej, wkłada ogromny wkład w rozwój innowacyjnych produktów i usług. Laboratoria budownictwa i chemii spożywczej są jednym z najlepiej wyposażonych w kraju i wkrótce oba zostaną akredytowane, a to pozwoli już wydawać nam certyfikaty. W latach 2014–2017 w ramach Centrum Transferu Technologii podpisało 45 porozumień o współpracy w zakresie badań materiałowych, działań o charakterze badawczo-naukowym i wdrożeń nowoczesnych technologii w procesy produkcji firm współpracujących. Przeprowadzane są w nim badania dla kilkuset podmiotów, co powoduje, że rozwija się znakomicie.

 

Jest zatem jeszcze jakieś pole do rozwoju współpracy?

Marta Wiszniewska – Wierzę i bardzo głęboko liczę na to, że nasza współpraca zarówno z Izbą Przemysłowo-Gospodarczą, jak i ze wszystkimi przedsiębiorcami w regionie nadal będzie się świetnie rozwijała. Przyniesie to bowiem korzyści nie tylko dla nas i przedsiębiorców, ale też dla całego regionu.

Rozmawiał Igor Korczyński

Fot. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści
W dniach 11–14 lipca po raz dwunasty odbędzie się Suwałki Bl...
Suwalszczyzna
W pierwszym odruchu Suwalszczyzna kojarzy s...
Mieszkańcom Suwałk, ale i innych regionów, chcemy pokaza...