Radomyśl Wielki

Radomyśl Wielki – gmina niskich podatków

Opublikowano: 15 czerwca 2017

Gmina Radomyśl Wielki od kilku już lat prowadzi politykę niskich podatków. Dzięki temu tamtejsi mieszkańcy i przedsiębiorcy płacą jedne z najniższych danin w Polsce. Potwierdza to zestawienie opublikowane przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.

 Czasopismo w specjalnym dodatku zatytułowanym „Polityka podatkowa gmin 2013–15” prezentuje rankingi samorządów, w których za kryterium obrano średnią stawkę podatków we wspomnianym okresie. Obliczeń dokonał zespół prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego. Porównał on wszelkie pomniejszenia wpływów podatkowych (obniżek stawek, ulg, zwolnień, umorzeń, odroczeń) z możliwymi do pozyskania własnymi dochodami bieżącymi, które można by zebrać, stosując stawki maksymalne.

Najniższe podatki w kraju

W gminie Radomyśl Wielki współczynnik ten wyniósł 63,51 proc. To 9. w Polsce i 3. w województwie podkarpackim wynik wśród małych miast i gmin miejsko-wiejskich (łącznie w tym zestawieniu jest ich 582). Oznacza to, że podatki w radomyskiej gminie należą do najniższych nie tylko w regionie, lecz także w skali kraju.

– Od dawna prowadzimy zbilansowaną politykę niskich podatków. Nie obciążamy zanadto naszych mieszkańców, a jednocześnie dysponujemy takimi wpływami do budżetu, aby móc dokonywać prorozwojowych inwestycji. Przykładowo w tym roku nasze dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej przekroczą rekordowe 10 mln zł. Co ważne, politykę niskich podatków prowadzimy razem z polityką aktywnego poszukiwania pieniędzy na inwestycje ze środków zewnętrznych, np. z funduszy unijnych czy z budżetu państwa, w myśl zasady „złotówka nasza, złotówka z zewnątrz”. Nierzadko udaje nam się uzyskać dużo większe dotacje, bo np. sięgające 75 lub 85 proc. – mówi Józef Rybiński, burmistrz Radomyśla Wielkiego.

Przyjazne podejście

Jak podkreśla Stanisław Lonczak, zastępca burmistrza Radomyśla Wielkiego, polityka niskich podatków to jeden z elementów przyjaznego podejścia władz gminy do mieszkańców i przedsiębiorców. – Niskie obciążenia podatkowe pozytywnie wpływają na rozwój gospodarczy. Od kilku lat wzrasta w naszej gminie liczba wydawanych decyzji o warunkach zabudowy, przekroczyła już ona setkę. W 2014 i 2015 r. wydanych zostało po ok. 110 takich decyzji, a w poprzednim blisko 160, z czego ok. 120 dotyczyło zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wzrosła też liczba decyzji dotyczących zabudowy usługowej. Dodam także, iż w naszej gminie działa obecnie około 600 firm, a co roku powstają kolejne. Dzięki nowym przedsiębiorcom i mieszkańcom zwiększają się oczywiście wpływy do naszego budżetu.

Jako przykład podaje dochody z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od środków transportu, których stawki zależą od decyzji samorządu gminy.

– W 2016 r. wyniosły one 3,92 mln zł, a dla porównania w 2010 r. stanowiły kwotę 2,75 mln zł. Wzrosły więc o 1,17 mln zł, tj. o 42,5 proc. W tym czasie stawki np. podatku od nieruchomości od powierzchni budynków związanych z działalnością gospodarczą podniesiono tylko o 13,4 proc., z 11,90 za mkw. w 2010 r. do 13,50 zł za mkw. w 2016 r. Jak widać, polityka niskich podatków się opłaca.

Gmina Radomyśl Wielki położona jest na północno-zachodnim krańcu województwa podkarpackiego, w powiecie mieleckim. Zamieszkuje ją ponad 14 tys. osób. Posiada gęstą sieć dróg dobrej jakości; długość traktów gminnych wynosi 118 km, powiatowych 78 km, a wojewódzkich 18 km. Znajduje się też w bliskim sąsiedztwie z autostradą A4, w niewielkiej odległości od węzłów autostradowych Tarnów-Północ, Dębica-Zachód i Dębica-Wschód. Gmina jest w całości zwodociągowana i zgazyfikowana oraz w 50 proc. skanalizowana. Posiada trzy obszary ujęte w planie zagospodarowania przestrzennego do wykorzystania pod działalność produkcyjną, usługową i magazynową; największy znajduje się w Podborzu (44 ha), pozostałe dwa w Partyni i Radomyślu Wielkim.

Fot. arch. UM w Radomyślu Wielkim

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *