Prezes zarządu ABC-Serice
W tym roku firma ABC-Service obchodzi 30-lecie działalności. W...
Arkadiusz Jadeszko
Potrzebujemy różnorodnych talentów, aby kontynuować ciągły roz...
Jan Zając
Naszym wspólnym zadaniem jest stworzenie ram, które będą wspie...
Ewa Rzepa
Patrzymy na ludzi przez pryzmat ich talentów, zdolności, predy...
Roman Sondej
Rola wrażliwego pracodawcy nigdy nie była tak wymagająca i peł...
Lodołamacze 2019
Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której za...
Gala Lodołamacze 2018
27 września na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się XIII finałowa G...
Z pewnością osoby z niepełnosprawnością nadal napotykają w swoim ż...
27 września na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się 12. gala ko...