odmowa wypłaty odszkodowania

Rażące niedbalstwo w AC – ubezpieczyciel może się mylić?

Opublikowano: 24 listopada 2017

Ubezpieczyciele dosyć często powołują się na rażące niedbalstwo w autocasco i odmawiają wypłaty odszkodowania. Nie zawsze jednak powinniśmy zgadzać się z ich decyzją. Odmowa wypłaty odszkodowania nie zawsze jest słuszna.

Wskazanie w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia), że rażące niedbalstwo uzasadnia brak wypłaty odszkodowania, jest zgodne z treścią art. 827 kodeksu cywilnego. Nie istnieją natomiast żadne normy, dotyczące rozpatrywania poszczególnych spraw.

Towarzystwo ubezpieczeniowe samodzielnie jako likwidator szkody ocenia, czy zachowanie kierowcy nosi znamiona rażącego niedbalstwa. Jeśli dojdzie do wniosku, że tak jest, zmniejszy lub w ogóle nie wypłaci przysługującego odszkodowania.

Właściciel pojazdu nie musi się z nim zgodzić i dodatkowo ma prawo:

  • odwołać się do ubezpieczyciela, przedstawiając argumenty potwierdzające, że nie dopuścił się rażącego niedbalstwa,
  • wnieść sprawę do sądu i przed nim dochodzić swoich praw.

Jak oceniają zachowania klientów ubezpieczyciele?

Nie każde nieprzemyślane zachowanie kierowcy będzie mogło być zakwalifikowane jako rażące niedbalstwo. Dlatego zanim ubezpieczyciel wyda decyzję odrzucającą roszczenie o odszkodowanie, powinien udokumentować oraz udowodnić niewłaściwe działanie klientowi.

Zgodnie z art. 6 kodeksu cywilnego: „Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne”. W praktyce ubezpieczeniowej, niezależnie od tego, z jaką polisą mamy do czynienia, ubezpieczyciel musi udowodnić, że zachowanie ubezpieczonego bezsprzecznie można zakwalifikować jako rażące niedbalstwo.

Odmowa nie przekreśla wypłaty odszkodowania

Do Rzecznika Finansowego wpływają skargi od obywateli, którym zakłady ubezpieczeniowe odmówiły wypłaty świadczenia z polisy autocasco. W jednej z takich skarg klient przedstawił sytuację, w której nastąpiła kradzież samochodu z załadowanym towarem z terenu zakładu pracy (brama wjazdowa była otwarta).

Ubezpieczyciel po rozpatrzeniu okoliczności kradzieży, odmówił wypłaty odszkodowania na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia, z powodu pozostawienia w samochodzie dowodu rejestracyjnego, co stanowiło zdaniem towarzystwa rażące niedbalstwo.

Sprawa ostatecznie trafiła na wokandę i Sąd Najwyższy wydał dnia 26 stycznia 2006 roku wyrok, w którym stwierdził, że „rażące niedbalstwo ubezpieczającego zachodzi wtedy, gdy stopień naganności postępowania drastycznie odbiega od modelu właściwego w danych warunkach zachowania się dłużnika”. Zakład ubezpieczeń w omawianej sytuacji powinien wypłacić odszkodowanie poszkodowanemu, ponieważ ten mógł czuć się bezpiecznie na terenie ogrodzonego parkingu firmowego, gdzie pozostawił pojazd. Sąd dodał też, iż okoliczność, w której powstała szkoda, była na tyle nie do przewidzenia, że nie mogła być następstwem rażącego niedbalstwa kierowcy.

W innej sprawie doszło do kradzieży pojazdu po celowym uderzeniu przez sprawców zdarzenia w tył samochodu ubezpieczonego.

Uczestnicy kolizji prawidłowo zatrzymali się na leśnej drodze, aby oszacować straty. Wtedy ubezpieczony wysiadł z pojazdu, ale pozostawił go z włączonym silnikiem i oddalił się nieznacznie, aby ocenić szkody z tyłu auta. W tym momencie nieznajomy mężczyzna z drugiego samochodu niepostrzeżenie wsiadł do pojazdu ubezpieczonego i odjechał.

Zakład ubezpieczeń odmówił wypłaty świadczenia z AC z tytułu kradzieży pojazdu, powołując się na OWU i powstanie szkody wskutek rażącego niedbalstwa. Sąd orzekł, że ubezpieczyciel ma wypłacić odszkodowanie, a ubezpieczający nie dopuścił się zarzuconego mu czynu.

W opinii Sądu Najwyższego w przypadku kradzieży pojazdu ubezpieczyciel nie może powoływać się na rażąco niedbałe zachowanie ubezpieczonego, bądź ubezpieczającego, ponieważ szkoda w postaci utraty samochodu została wyrządzona nie przez ubezpieczającego, bądź ubezpieczonego, ale przez złodzieja o nieustalonej tożsamości ((sygn. akt I CKN 970/98) oraz wyrok SN z dnia 20 maja 2004 r. (sygn. akt II CK 341/03).

Rażące niedbalstwo a zakup polisy autocasco

Obecnie każde towarzystwo ubezpieczeniowe asekuruje się zapisem w OWU, mówiącym o wyłączeniu odpowiedzialności za szkodę, w przypadku rażącego niedbalstwa.

Nawet w umowach AC all risk, czyli w tzw. ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk, odmowa wypłaty odszkodowania z powodu rażącego niedbalstwa jest możliwa. Tutaj jednak, wybrane sytuacje muszą być jednoznacznie wskazane. Ubezpieczony powinien znać OWU i wiedzieć, w jakich sytuacjach jego zachowanie może być ocenione jako rażące niedbalstwo. Przed zakupem polisy bardzo istotne będzie również porównanie ofert wielu ubezpieczycieli i wybranie odpowiedniego zakresu ochrony autocasco (składkę OC i AC obliczysz na Rankomat.pl).

Opisane przykłady pokazują, że odmowa wypłaty odszkodowania z powodu rażącego niedbalstwa nie oznacza, że właściciel auta na pewno nie otrzyma środków z polisy. Musimy jednak pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa i obowiązkach ubezpieczonego, związanych z zawarciem umowy autocasco.

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści
Piotra Laube
Firma Astara Western Europe, wyłączny importer samoc...
odszkodowania od dewelopera
Zakup nieruchomości od dewelopera jest często jednym z najwa...
Mercedes AMG GT 63 S E PERFORMANCE Coupé
Mercedes-Benz nie przestaje zadziwiać. Najnowsza perła w kor...
Nowy Nissan Juke
...
dla branży transportowej
Strefa Q&A, czyli strefa pytań i odpowiedzi, to miejsce...