Jak zgłosić kolizję do ubezpieczyciela

Szkoda całkowita w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC i AC

Opublikowano: 28 lutego 2024

W sektorze ubezpieczeń komunikacyjnych, zarówno w polisach OC (Odpowiedzialność Cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych), jak i AC (Autocasco), pojęcie szkody całkowitej jest jednym z najbardziej istotnych. Szkoda całkowita odnosi się do sytuacji, w której koszt naprawy pojazdu przekracza jego wartość aktualną (wartość rynkową przed zdarzeniem) lub jest równy tej wartości. Ten artykuł ma na celu wyjaśnienie, co oznacza szkoda całkowita, jak jest ona rozpatrywana przez ubezpieczycieli oraz jakie ma to konsekwencje dla ubezpieczonego.

Definicja szkody całkowitej

Szkoda całkowita w pojeździe może zostać stwierdzona, gdy pojazd jest tak uszkodzony, że jego naprawa nie jest ekonomicznie uzasadniona. Kryteria dla stwierdzenia szkody całkowitej mogą różnić się w zależności od ubezpieczyciela, ale zazwyczaj opierają się na porównaniu kosztów naprawy do wartości pojazdu bezpośrednio przed wypadkiem. Jeśli koszt przywrócenia pojazdu do stanu sprzed wypadku przekracza określony procent jego wartości (często około 70-80%), możemy mówić o szkodzie całkowitej.

Rozpatrywanie szkody całkowitej

W przypadku stwierdzenia szkody całkowitej, proces rozpatrywania roszczeń przez ubezpieczyciela może być bardziej skomplikowany niż w przypadku standardowych szkód częściowych. Ubezpieczyciel musi dokładnie oszacować wartość pojazdu przed zdarzeniem, co często wymaga skorzystania z usług zewnętrznych ekspertów lub kalkulatorów wartości pojazdów. Następnie, na tej podstawie, ustalana jest kwota odszkodowania, którą ubezpieczyciel wypłaci ubezpieczonemu.

Konsekwencje szkody całkowitej dla ubezpieczonego

Dla posiadacza polisy, stwierdzenie szkody całkowitej wiąże się z otrzymaniem odszkodowania, które zasadniczo powinno umożliwić zakup pojazdu o wartości rynkowej równoważnej pojazdowi przed wypadkiem. Warto jednak pamiętać, że kwota ta może nie pokrywać całkowitych kosztów zakupu nowego pojazdu, zwłaszcza jeśli ubezpieczony pojazd był już stosunkowo stary lub miał na sobie znaczące ślady użytkowania. Ponadto, w przypadku polis AC, ubezpieczony może być zobowiązany do zapłacenia franszyzy, która zostanie odjęta od kwoty odszkodowania.

Szkoda całkowita a szkoda częściowa

Szkoda całkowita i szkoda częściowa to terminy często używane w kontekście ubezpieczeń komunikacyjnych OC (odpowiedzialności cywilnej). Oto kluczowe różnice między tymi dwoma rodzajami szkód:

 1. Definicja:
  • Szkoda całkowita: Mówimy o szkodzie całkowitej, kiedy koszt naprawy pojazdu przewyższa jego wartość rynkową przed wypadkiem lub jest zbliżony do tej wartości, co czyni naprawę ekonomicznie nieuzasadnioną. Czasami szkoda całkowita jest również ogłaszana, gdy pojazd jest uznany za nieodwracalnie zniszczony i nie nadaje się do naprawy.
  • Szkoda częściowa: W przypadku szkody częściowej, koszty naprawy pojazdu są niższe niż jego wartość rynkowa przed wypadkiem. Pojazd nadaje się do naprawy, a koszty te są ekonomicznie uzasadnione.
 2. Wypłata odszkodowania:
  • Szkoda całkowita: W przypadku stwierdzenia szkody całkowitej, ubezpieczyciel zazwyczaj wypłaca odszkodowanie równe wartości rynkowej pojazdu przed wypadkiem (minus ewentualna wartość wraku, jeśli ubezpieczony zdecyduje się go zatrzymać).
  • Szkoda częściowa: Ubezpieczyciel pokrywa koszty naprawy pojazdu do stanu sprzed wypadku, nie przekraczając jego wartości rynkowej. Odszkodowanie jest wypłacane na podstawie kosztorysu naprawy.
 3. Decyzja o naprawie:
  • Szkoda całkowita: W przypadku szkody całkowitej, naprawa pojazdu jest zazwyczaj uznawana za nieekonomiczną lub niemożliwą, więc nie jest realizowana.
  • Szkoda częściowa: Pojazd jest naprawiany, a ubezpieczyciel pokrywa koszty naprawy w oparciu o umowę ubezpieczenia OC.
 4. Wartość pojazdu po szkodzie:
  • Szkoda całkowita: Pojazd zazwyczaj traci wartość rynkową, stając się wrakiem, którego wartość jest znacznie niższa.
  • Szkoda częściowa: Pojazd, po naprawie, zachowuje swoją wartość rynkową, choć może ona być nieco niższa z powodu historii szkody.

Podsumowując, główna różnica między szkodą całkowitą a częściową w kontekście ubezpieczeń OC polega na ekonomicznej uzasadnioności naprawy i jej wpływie na wartość pojazdu. Szkoda całkowita oznacza, że pojazd jest ekonomicznie nieopłacalny do naprawy lub nie nadaje się do naprawy, podczas gdy szkoda częściowa oznacza, że pojazd można naprawić, przy czym koszt naprawy nie przekracza jego wartości przed wypadkiem.

Wnioski

Szkoda całkowita stanowi znaczący element w procesie likwidacji szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Zrozumienie, jak jest ona definiowana i rozpatrywana przez ubezpieczycieli, może pomóc ubezpieczonym w lepszym przygotowaniu się do ewentualnych roszczeń. Ponadto, świadomość potencjalnych konsekwencji finansowych takiego zdarzenia pozwala na lepsze planowanie zarządzania ryzykiem i ochrony majątkowej. Ubezpieczony powinien również dokładnie zapoznać się z warunkami swojej polisy, aby zrozumieć, jakie prawa i obowiązki wynikają z umowy ubezpieczenia w kontekście szkody całkowitej.

Tagi: , ,

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści
EKUZ
Podróżowanie po Europie jest niezwykle atrakcyjne z wielu po...
Wypadek w Austrii
Wyjazd za granicę na wypoczy...
turystyka
Wyjazdy bywają stresujące, zwłaszcza gdy wiążą się z daleką...
autocasco
Chociaż ubezpieczeni...
dopłata do zaniżonego odszkodowania
Każdy, kto jeździ samochodem...