Granty dla szkół

Granty dla szkół – poznaj jeden ze sposobów finansowania projektów edukacyjnych

Opublikowano: 3 września 2020

Dodatkowe fundusze na edukację pozwalają szkołom i nauczycielom realizować proces nauczania w sposób  nieszablonowy i bardziej atrakcyjny  dla uczniów. Na wybrane przez nauczyciela cele i metody nauczania często bowiem wielki wpływ mają finansowe ograniczenia placówki oświatowej,  braki sprzętowe czy ograniczenia infrastrukturalne. Nic dziwnego zatem, że dyrektorzy szkół i oddani swej misji nauczyciele coraz częściej poszukują informacji o tym, jak zdobyć pieniądze dla szkoły i w jaki sposób pozyskać granty na projekty edukacyjne.

Czym właściwie są granty na edukację?

Granty dla szkół przyjmują najczęściej postać wsparcia pieniężnego. Takie bonusowe fundusze dla szkół można m.in. zdobyć, podejmując współpracę z fundacjami edukacyjnymi, organizacjami pożytku publicznego zajmującymi się oświatą, urzędami państwowymi lub uczestnicząc w konkursach prowadzonych przez te instytucje. Istnieją jednak również programy grantowe, które nie ograniczają się do pomocy finansowej i oferują beneficjentom bardziej kompleksowe wsparcie. Może to być opieka merytoryczna ze strony ekspertów, zaproszenie kadry nauczycielskiej do bezpłatnego udziału w kursach i warsztatach zawodowych czy udostępnianie materiałów dydaktycznych, sprzętu, zaawansowanych technologicznie urządzeń itp. Jedną z tego typu rozszerzonych form wsparcia jest projekt grantowy Fundacji EFC – Edukacja Inspiracja. W ramach tej inicjatywy Fundacja oferuje granty dla nauczycieli z małych miejscowości. Nie poprzestaje ona jednak  na finansowaniu autorskich programów nauczania zgłoszonych do konkursu, ale zapewnia pedagogom pomoc w ich realizacji, np. poprzez wsparcie coachów, szkolenia, materiały metodyczne. Dużym atutem tego programu jest  jego formuła, która docenia niezależność i kreatywność nauczycieli, inspiruje, a nie ogranicza. Więcej informacji o grantach dla nauczycieli przyznawanych przez EFC można odnaleźć na stronie programu Edukacja Inspiracja.

Kto może skorzystać z dodatkowych funduszy dla szkół?

Pomoc w formie grantów może być skierowana do różnych placówek oświatowych. Część fundacji i organizacji proponuje granty dla szkół podstawowych, a inne wspierają swoimi funduszami szkoły wyższego szczebla edukacji czy szkolnictwo specjalne.  Programy grantowe wspierają też  różne cele, skonkretyzowane w ich regulaminach. Jedne inicjatywy koncentrują się na szerzeniu wiedzy o kluczowych problemach społecznych, takich jak np. ekologia i zmiany klimatu, a inne działają na rzecz zrównania szans edukacyjnych dzieci z różnych środowisk. Od tego, jakie sfery działania organizacja oferująca granty uznaje za priorytetowe, zależy, które z projektów edukacyjnych wspomoże swoimi środkami. Stąd dyrektorzy i nauczyciele mogą liczyć na pozostawiające dużą swobodę granty dla szkół wiejskich czy tych zlokalizowanych w małych miastach, które nie ograniczają sposobu wydatkowania środków tematyką zajęć. Mogą również  skorzystać z dofinansowania działań edukacyjnych dotyczących konkretnych dziedzin życia: bezpieczeństwa, edukacji cyfrowej czy ekonomii.

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *