Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy – co warto wiedzieć przed zaciągnięciem zobowiązania?

Opublikowano: 19 lipca 2023

Kredyt gotówkowy to popularny produkt finansowy, wobec czego podstawową wiedzę na jego temat ma niemal każdy klient banku. Przed zaciągnięciem swojego pierwszego zobowiązania warto jednak dowiedzieć się więcej o zasadach funkcjonowania tego kredytu. Dzięki temu potencjalny pożyczkobiorca będzie mógł świadomie wybrać najkorzystniejszą z jego perspektywy ofertę. 

Kredyt gotówkowy – podstawowe informacje

Klienci banków decydują się na zaciągnięcie kredytu gotówkowego z różnych powodów, np. ze względu na konieczność pokrycia kosztów nieoczekiwanego wydatku, na który nie byli przygotowani.

Popularność tego produktu finansowego w Polsce potwierdzają dane statystyczne. Według raportu sporządzonego przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK) w 2022 roku podpisano ponad 1 225 tysięcy umów kredytów gotówkowych.

Duże zainteresowanie taką formą finansowania zewnętrznego jest spowodowane wieloma czynnikami. Znaczenie ma w tym przypadku sytuacja gospodarcza w kraju i na świecie, a co za tym idzie – wzrost kosztów życia.

Ponadto Polacy chętnie sięgają po kredyt gotówkowy z powodu jego łatwej dostępności oraz szybkiego procesu wnioskowania. Obecnie formalności można załatwić bez wychodzenia z domu, wystarczy do tego dostęp do internetu.

W odróżnieniu od zobowiązania hipotecznego czy samochodowego fundusze pożyczone w ramach tej formy pożyczki kredytobiorcy mogą przeznaczyć na dowolny wydatek. Nie ma więc znaczenia, czy będzie to zakup jakiegoś dobra, czy pokrycie kosztów dowolnej usługi (z wykluczeniem płatności w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą).

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umowy z bankiem środki finansowe zostają udostępnione klientowi, a ten dysponuje nimi wedle własnych preferencji. Nie musi więc on dokumentować transakcji ani przekazywać informacji na ich temat wierzycielowi.

Co znajduje się w umowie kredytowej?

W Polsce funkcjonowanie kredytów konsumenckich (kredyt gotówkowy należy do tej grupy) oraz zawartość umowy wiążącej wierzyciela i dłużnika determinują przepisy prawne, w tym prawo bankowe, kodeks cywilny oraz ustawa o kredycie konsumenckim. Ściśle określona jest m.in. jego maksymalna kwota, która wynosi 255 550 złotych.

Umowa kredytowa stanowi zobowiązanie kredytobiorcy względem banku do zwrócenia pożyczonych środków w określonym terminie. Ich suma jest powiększona o wszelkie koszty kredytu, które muszą zostać odnotowane w dokumencie. Oprócz tego umowa ta zawiera m.in.informacje o:

  • kwocie i walucie pożyczki;
  • formie wypłaty środków finansowych;
  • wysokości oprocentowania;
  • okresie kredytowania;
  • sposobie, w jaki będą naliczane odsetki;
  • postępowaniu w przypadku zaprzestania spłaty;
  • krokach podejmowanych w razie wcześniejszej spłaty kredytu.

Zaciągnięcie kredytu gotówkowego – argumenty za i przeciw

Zaciągnięcie kredytu może być konieczne w przypadku pilnych potrzeb finansowych, np. zdarzeń losowych, niespodziewanych wizyt u lekarza czy awarii samochodu. Taka forma zewnętrznego finansowania sprawdzi się również dla osób, które chcą jak najszybciej zakupić jakiś produkt, rozwinąć swoją pasję albo np. zaplanować wyjazd na wakacje.

Co więcej, zaciągnięcie kredytu gotówkowego (zakładając jego terminową spłatę) posłuży jako sposób na zbudowanie pozytywnej historii kredytowej. Może przydać się ona np. podczas wnioskowania o kredyt hipoteczny w przyszłości.

Należy jednak podkreślić, że kredyt gotówkowy jest zobowiązaniem, a spłata rat zawsze (w mniejszym bądź większym stopniu) przełoży się na obciążenie budżetu klienta banku. Nie warto decydować się na pożyczkę w przypadku, gdy nie jest ona koniecznością, a jednocześnie klient ma wątpliwości, czy będzie w stanie terminowo wywiązać się z jej spłaty.

Przed złożeniem wniosku w wybranym banku warto przeanalizować swoje wszystkie stałe wydatki. Może się bowiem okazać, że nawet przy zdolności kredytowej pozwalającej na bezproblemowe zaciągnięcie kredytu, jej spłata przyczyni się do pogorszenia jakości życia dłużnika. Z tego względu tak ważne jest, aby na bieżąco kontrolować i analizować finanse oraz rozporządzać nimi w rozsądny sposób.

Kredyt gotówkowy – ważne pojęcia i wskaźniki

Znajomość podstawowych pojęć związanych z kredytem ułatwi wybór najkorzystniejszej oferty oraz późniejszą analizę umowy, którą pożyczkobiorca podpisze z wierzycielem. Które terminy powinien znać każdy świadomy klient banku?

Okres kredytowania

Okresem kredytowania nazywa się przedział czasowy liczony od momentu przyznania i udostępnienia pieniędzy klientowi aż do ostatecznego terminu spłaty całości zobowiązania (tj. sumy pożyczki powiększonej o jej wszystkie koszty).

Przekłada się on bezpośrednio na wysokość rat. Jeśli bank rozłoży klientowi spłatę na dłuższy okres, ten będzie płacił niższe raty, ale jednocześnie pokryje wyższe koszty kredytu. Z drugiej strony krótszy okres kredytowania wiąże się z wyższymi ratami (większe comiesięczne obciążenie budżetu), ale niższym kosztem całkowitym zobowiązania.

Całkowity koszt kredytu

Jest to suma wszystkich opłat, jakie bank naliczy klientowi w związku z zaciągnięciem zobowiązania, w tym m.in. odsetek, prowizji, kosztów ewentualnego ubezpieczenia czy sporządzenia umowy kredytowej.

To, ile wyniesie suma odsetek, zależy od wysokości oprocentowania. Rozróżnia się oprocentowanie stałe oraz zmienne. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem www.bank.pl/czy-oplaca-sie-wziac-kredyt-gotowkowy-ze-stalym-oprocentowaniem/?id=449073&catid=23699&cat2id=22869&cat3id=18916.

Porównując oferty banków, warto przyjrzeć się RRSO. Pozwoli ono porównać koszty poszczególnych kredytów w skali roku (przy takim samym okresie kredytowania).

Zdolność kredytowa

Jednym z nieodzownych elementów procesu ubiegania się o przyznanie zobowiązania jest ocena zdolności kredytowej potencjalnego klienta. Bank może wziąć wówczas pod uwagę m.in. wysokość zarobków, rodzaj umowy, na podstawie której potencjalny klient wykonuje swoją pracę oraz jego obecne zobowiązania i wydatki.

W ocenie zdolności kredytowej znaczenie ma także historia kredytowa. Uwzględnia ona terminowość spłaty zobowiązań zaciągniętych w przeszłości oraz tych, które wnioskujący reguluje w danym momencie. Źródłem informacji na ten temat może być np. raport BIK.

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści
Konsolidacja kredytów
Z powodu wszechobecnych podwyżek terminowa spłata rat kredyt...
płatność za pomocą Smartwatcha
Technologia płatności Smartwatch Near Field Communication (N...
Kredyt gotówkowy
O ile w przypadku kredytu hipotecznego ustanowienie...
Jak kupić Bitcoin
Czy jesteś zainteresowany handlem Bitcoin, ale nie m...
Bitcoin
Liczba krajów rozwijających się przyjmujących Bitcoi...