ceny transferowe

Sprzedaż towaru i usług pomiędzy podmiotami powiązanymi

Opublikowano: 29 października 2021

Sprzedaż towarów i usług pomiędzy podmiotami powiązanymi powinna odbywać się przy użyciu cen transferowych, czyli mechanizmu, który ma na celu m.in. prawidłowe rozliczanie podatków. Czy są ceny transferowe? Kiedy można mówić o podmiotach powiązanych? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym są ceny transferowe?

Ceny transferowe to pojęcie, które reguluje polskie prawo podatkowe. Zgodnie z art. 23m ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT oraz art. 11a ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT cena transferowa stanowi rezultat finansowych warunków, które zostały ustalone lub narzucone w wyniku istniejących powiązań. Na tej podstawie można stwierdzić, że ceny transferowe to ceny dóbr i usług, które w konsekwencji mają duży wpływ na podmioty powiązane oraz ostateczny wynik finansowy przedsiębiorstwa. Warto również podkreślić, że ceny te odbiegają od cen rynkowych, które stosowane są aktualnie w transakcjach z udziałem podmiotów niepowiązanych.

Warto również pamiętać, że ceny transferowe odnoszą się nie tylko do transakcji z podmiotami, w których występują powiązania kapitałowe, rodzinne, czy osobowe, ale również podmiotami, które korzystają z tzw. rajów podatkowych. Zgodnie z wytycznymi Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) ceny transferowe to bardzo istotny czynnik w momencie ustalania zobowiązań podatkowych, które uwzględniają także podział na państwa, w których swoją działalność prowadzą niektóre przedsiębiorstwa międzynarodowe.

Ceny transferowe w 99 sekund

Obejrzyj krótki film przygotowany przez GLC, który jest pigułką wiedzy na temat cen transferowych. Obejrzenie filmu zajmie jedynie półtorej minuty!

Chcesz dowiedzieć się więcej o cenach transferowych? Odwiedź stronę: https://glc.pl/ceny-transferowe/

Kiedy mówimy o podmiotach powiązanych?

Prawo podatkowe reguluje również kwestie podmiotów powiązanych, czyli firm między, którymi w momencie dokonywania transakcji występuje powiązanie. Zgodnie z ustawami o PIT i CIT do grupy tych podmiotów zalicza się osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej. Są to także zagraniczne firmy, które biorą czynny udział w zarządzaniu innym przedsiębiorstwem bądź czerpią z niego zyski lub posiadają w nim kapitał. Samo powiązanie może mieć natomiast charakter kapitałowy, osobowy lub rodzinny.

O powiązaniach kapitałowych mówimy przede wszystkim w sytuacji, gdy jeden z kontrahentów posiada prawo głosu (minimum 5% wszystkich praw głosu) w innym podmiocie, ale również, gdy dysponuje on pośrednio lub bezpośrednio takim prawem. Mówiąc prostym językiem występują one w momencie, gdy jedna firma posiada swój udział w kapitale innej. Powiązania osobowe pojawiają się natomiast w momencie, gdy ta sama osoba łączy pełnienie roli członka zarządu i rady nadzorczej lub innej funkcji kierowniczej w dwóch różnych podmiotach. Poza tym powiązanie osobowe występuje również wtedy, kiedy dana osoba na skutek sprawowania funkcji w jednym z podmiotów posiada co najmniej 5% udziałów w innym podmiocie. O powiązaniach rodzinnych mówi się natomiast w sytuacji, gdy strony transakcji są ze sobą spokrewnione lub spowinowacone.

Jako podmioty powiązane uznaje się również wszystkie spółki matki wraz z ich krajowymi lub zagranicznymi spółkami córkami. W skutek tego typu powiązań z reguły nie wykazuje się uzyskanych dochodów lub ich wykazywana wartość jest dużo niższa, niż dochód uzyskany w rzeczywistości.

Ceny transferowe – dokumentacja

Warto również mieć świadomość, że podatnik ma obowiązek dokumentowania cen transferowych przy transakcjach dokonywanych z udziałem podmiotu powiązanego. Należy także pamiętać, że w tym przypadku nie ma znaczenia rodzaj przeprowadzanej transakcji, w związku z czym mogą to być zarówno usługi, dostawy jak i restrukturyzacje, a nawet umowy spółek osobowych. Za niesporządzenie dokumentacji cen transferowych, pomimo ciążącego obowiązku, podatnikowi grożą dotkliwe kary i sankcje. Zalicza się do nich sankcje podatkowe, które mogą skutkować nałożeniem podatku w wysokości 50% na różnicę między dochodem zadeklarowanym przez podatnika, a określonym przez organ skarbowy. Oprócz tego podatnikowi nie stosującemu się do obowiązku grożą również sankcje karnoskarbowe, których wysokość uzależniona jest od kwalifikacji czynu i może wynieść nawet 720 stawek dziennych. W ekstremalnych przypadkach podatnik może zostać skazany również na karę pozbawienia wolności.

Podsumowując należy stwierdzić, że znajomość przepisów zakresie cen transferowych oraz podmiotów powiązanych jest bardzo istotna, ponieważ umożliwia prawidłowe dokonanie transakcji oraz sporządzenie właściwej dokumentacji.

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści
zakładanie konta w banku
Posiadanie konta bankowego to wygodny sposób na operowani...
TikTok
Jak podaje amerykańska telewizja Fox News, przedstaw...
Zrównoważone inwestowanie
Na rynku obserwujemy aktualnie bardzo ciekawy trend...
Umowa USA z Tajwanem
Stany Zjednoczone i Tajwan porozumiały się wstępnie w sprawi...
kredyt
Konsumentów możemy podzielić na trzy grupy. W pierwszej znaj...