Szkoda całkowita

Szkoda całkowita z AC i OC – jak nie stracić pieniędzy?

Opublikowano: 14 października 2019

Szkoda całkowita większości kierowców kojarzy się z samochodem nadającym się wyłącznie na szrot. Wyobraźnia podpowiada nam widok auta całkowicie zmiażdżonego lub złamanego na pół. No coż, takiego auta z pewnością nie ma sensu naprawiać i w takim momencie szkoda całkowita jest absolutnie bezsporna. Takie wypadki zdarzają się jednak stosunkowo rzadko. Dużo częściej do kasacji ubezpieczyciel wskazuje auto, które według właściciela należałoby naprawić. Jakie mamy szanse w starciu z zakładem ubezpieczeniowym? Spore, ale warto uzbroić się w wiedzę!

Szkoda całkowita – co to właściwie jest?

Szkoda całkowita występuje w chwili, gdy auto zostało uszkodzone w znacznym stopniu, to jest takim, które uniemożliwia jego naprawę. O szkodzie całkowitej, wypłacanej z OC sprawcy, mówimy wyłącznie wtedy, gdy naprawa jest równa lub przekracza 100% wartości pojazdu w dniu kolizji.

Już w roku 2006 Rzecznik Ubezpieczonych wystosował zapytanie do Sądu Najwyższego w sprawie uznawania za auta nienadające się do naprawy takie, dla których wartość remontu przekracza 70%. Sąd Najwyższy ustalił w postanowieniu z dnia z dnia z dnia 12 stycznia 2006 roku, że szkoda całkowita występuje dopiero po osiągnięciu 100% wartości remontu pojazdu. Jest to bardzo ważna decyzja, ponieważ do tego roku ubezpieczyciele oraz część sądów niższej instancji wydawały rozstrzygnięcia, które za wartość szkody całkowitej wskazywały 70% wartości pojazdu. Dlatego powszechne jest wśród∂ kierowców, szczególnie starszej daty, nawiązywanie właśnie do tej wartości procentowej. Pamiętajmy – jest ona już  nieaktualna.

Oczywiście auto może też ulec szkodzie częściowej, nie wymagającej tak drastycznych kroków. Z polisy OC sprawcy zostanie nam wypłacona wyłącznie taka kwota, która pozwala na naprawienie szkód powstałych podczas zdarzenia. Nie ma możliwości wykorzystania tej sytuacji do naprawy innych elementów niedziałających w pojeździe.

Dlatego tak istotne jest, aby wybrać dobre ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla naszego pojazdu. Skorzystaj z porównywarek polis, najlepsze ubezpieczenie OC znajdziesz na Mubi. Dzięki kalkulatorowi znajdziesz najtańszą polisę i najkorzystniejsze warunki dla ciebie, a w razie potrzeby rozłożysz płatność na wygodne raty. Warto również pamiętać, że po wypłacie ubezpieczenia z OC, przestaje obowiązywać polisa AC. Wielu kierowców zapomina o tej zależności.

Z AC przy szkodzie całkowitej otrzymamy wypłatę za rekonstrukcję pojazdu, którego naprawa przekracza 70% kosztów wartości pojazdu w dniu zdarzenia (zazwyczaj taka wartość wskazana jest w OWU polisy). I tu często zaczynają się kwestie sporne, pomiędzy firmą ubezpieczeniową a właścicielem pojazdu. Jeśli mamy do czynienia z taką sytuacją, otrzymamy kwotę, którą warte było auto w momencie zdarzenia, ale suma ta zostanie pomniejszona o wartość wraku. Te pieniądze wypłacane są z ubezpieczenia pojazdu.

W wypadku takiej szkody właściciel pojazdu otrzyma kwotę naprawy zgodną z jego polisą i warunkami zawartymi w OWU. Warto zwrócić uwagę na zapisy dotyczące wysokości wypłacanych pieniędzy przez ubezpieczyciela. W zależności czy w OWU mamy franszyzę redukcyjną, czy integralną, do pewnej kwoty za szkody odpowiadamy samodzielnie bez udziału zakładu ubezpieczeniowego.

Nie wymagajmy cudów z OC sprawcy!

Oczywiście sprawca pojazdu musi pokryć wszystkie szkody, które wyrządził w ramach kolizji lub wypadku. Nie zawsze jest to technicznie możliwe. Przepisy prawa określają, że jeśli nie ma możliwości naprawienia rzeczy, należy za nią zapłacić. Dzieje się tak zgodnie z artykułem 363 Kodeksu Cywilnego o naprawieniu rzeczy:

§ 1. Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

Jak ustalić, ile kosztuje samochód po wypadku?

Szkoda całkowita samochodu z OC i AC – sprawdź, co musisz wiedzieć! Należy mieć w pamięci, że to nie właściciel pojazdu ustala kwotę, którą wart jest jego pojazd. Robi to zakład ubezpieczeniowy, zazwyczaj na podstawie oceny rzeczoznawców lub wystawia wrak pojazdu (uszkodzony pojazd) na aukcję i w ten sposób ocenia jego wartość. Samochód w takim stanie jest więc wart nie tyle, na ile ocenia go posiadacz pojazdu, a tyle ile skłonni są za niego zapłacić kupujący. Zakład ubezpieczeniowy ocenia więc wartość rynkową.

Ile odszkodowania należy się za całkowitą szkodę z AC i kto jest właścicielem pojazdu?

Wartość takiego roszczenia to wartość auta w dniu wypadku, pomniejszona o kwotę, która wart jest wrak. Nie otrzymasz zatem całości kwoty, którą kosztował pojazd. Wszystko, co zostało z samochodu po wypadku, jest własnością wyłącznie właściciela pojazdu. Firma ubezpieczeniowa nie ma żadnych praw do auta, niezależnie od jego stanu. Dlaczego w takim razie część samochodów zostaje u ubezpieczyciela? To proste! Aby odzyskać pieniądze, kierowcy zmuszeni są sprzedać swoja własność. Mogą zrobić osobiście, choć jest to zadanie dla osób cierpliwych i takich, które mają miejsce na przetrzymywanie pojazdu lub przekazać firmie ubezpieczeniowej. Większość wybiera prostsze rozwiązanie.Firma taka potrąca nieznaczną część na swoje wynagrodzenie, a resztę przekazuje sprzedawcy. Pojazd przeznaczony do kasacji obowiązkowo musi posiadać potwierdzenie wyrejestrowania.

Czy firma może zmniejszyć kwotę, która powinna być wypłacona z AC?

Oczywiście, dlatego tak ważne jest czytanie OWU polisy, którą zamierzamy podpisać, ze zrozumieniem i zadawanie pytań, jeśli coś jest dla nas niejasne. Większość zakładów ubezpieczeniowych zastrzega kilka lub kilkanaście sytuacji, w ramach których może całkowicie odmówić wypłaty z polisy AC lub pomniejszyć sumę wypłacanych pieniędzy. O jakich sytuacjach ubezpieczyciele wspominają najczęściej? Oto kilka z nich:

  • kierowca nie stosował się do przepisów ruchu drogowego,
  • nie stosował się do znaków i przepisów ograniczających prędkość,
  • nie posiadał aktualnych badań technicznych pojazdu, przez co spowodował kolizję lub wypadek,
  • był pod wpływem alkoholu,
  • był pod wpływem środków odurzających,
  • wymuszał nieprawidłowe zachowania na innych pojazdach w ruchu drogowym.


Widzisz wypadek drogowy? Zatrzymaj się! Możesz uratować komuś życie


 

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści
Felgi zimowe
Wraz z nadejściem zimy, większość kierowców zaczyna się zast...
Ferrari 458
Wielu miłośników motoryzacji chciałoby przynajmniej raz prze...
Kia
Blog Kiawiarnia to miejsce, gdzie pasja do motoryzacji łączy...
Beijing 5
Inżynierowie i designerzy marki BAIC wiedzą jak to robić. To...
wynajem samochodów w Warszawie
Warszawa, stolica Polski, znana jest ze swojego wielokulturo...