Warmińsko-mazurski lider wśród gmin

Opublikowano: 4 sierpnia 2016

W minionym roku Rada Gminy Iława przyjęła najważniejsze dokumenty strategiczne, które będą kształtować rozwój tych terenów w najbliższych 15 latach – mówi Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława

Zaledwie kilka tygodni temu gmina Iława, którą pan kieruje, została wyróżniona statuetką Samorząd Dobrze Zarządzany. Jakimi innymi osiągnięciami może się pan pochwalić?

– Choćby w tym roku zdobyliśmy tytuł i statuetkę „Kosynier Przedsiębiorczości 2016” Warmii i Mazur za stworzenie najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej; przyznał ją nam Związek Pracodawców Business Centre Club. Rozpoczynającym działalność gospodarczą przedsiębiorcom oferujemy zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres od roku do 10 lat.

Chcemy stworzyć specjalną strefę ekonomiczną, która pozwoli jeszcze bardziej uatrakcyjnić ofertę dla inwestorów. Laury cieszą, ale wolałbym mówić o dokonaniach szczególnie ważnych z perspektywy mieszkańców, tym bardziej, że ubiegły rok był dla nas bardzo udany pod względem inwestycji. Łącznie przeznaczyliśmy na nie 11 mln zł, co stanowiło 22 proc. wydatków ogółem. Tak wysoki ich procent stawia naszą gminę wśród najlepszych gmin w województwie warmińsko-mazurskim.

Jakie inwestycje udało się zrealizować?

– Pierwszą dużą inwestycją było uruchomienie na jeziorze Jeziorak pilotażowego programu zbierania odpadów i ścieków płynnych z wysp i brzegów akwenu oraz z jachtów poprzez tzw. statek-śmieciarę – to pierwszy tego typu projekt w kraju. W Siemianach powstała ekologiczna miniprzystań żeglarska, z której corocznie korzystają tysiące żeglarzy. Kolejny sukces to inwestycje w infrastrukturę sportową: wybudowaliśmy boisko „Orlik”, trzy boiska wielofunkcyjne, czwarte jest w budowie, stadion w Wikielcu z pełnym nowoczesnym oświetleniem oraz automatycznym nawodnieniem – to jedyny tego typu obiekt w województwie w gminie wiejskiej.

Warto podkreślić, że jako jedyni w województwie warmińsko-mazurskim w ciągu ostatnich trzech lat wybudowaliśmy od podstaw nowe kompleksy szkolne, korzystając przy tym ze środków pozabudżetowych. W strategii rozwoju gminy na lata 2010–2015 priorytetem była inwestycja w człowieka, stąd też znaczne środki przeznaczyliśmy na rozwój oświaty, budowę obiektów sportowych, wielofunkcyjnych boisk, świetlic wiejskich. W czasach, kiedy głośno jest o tym, że inni likwidują szkoły, my wybudowaliśmy dwie nowe z pełnym zapleczem, a trzecia jest w trakcie realizacji, kilka kolejnych wyremontowaliśmy.

Dzięki mojej determinacji powstała Gminna Spółka Wodna – oddolna inicjatywa, która jest wzorem do naśladowania w województwie i kraju. Dzięki niej zlikwidowaliśmy wieloletnie zaniedbania melioracyjne, które dotyczyły gruntów rolnych. W latach 2004–2015 pozyskaliśmy ponad 125 mln zł środków unijnych, co stawia nas na pozycji lidera wśród gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego.

Czy mają państwo dokumenty, które określałyby ramowe założenia planowanych inwestycji?

– W minionym roku Rada Gminy Iława przyjęła najważniejsze dokumenty strategiczne, które będą kształtować rozwój tych terenów w najbliższych 15 latach. Wymienić tutaj należy: „Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Iława na lata 2016–2030”, „Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015–2025” i „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej”.

Co jest więc wyzwaniem na najbliższe lata?

– Naszym największym problemem jest niezadowalający stan dróg, w tym zwłaszcza powiatowych. Corocznie przeznaczamy znaczne środki na dofinansowanie ich budowy i modernizacji. Palącym problemem jest też konieczność budowy bezpiecznych ścieżek rowerowych i ciągów pieszych wzdłuż drogi krajowej nr 16. W „Strategii Rozwoju Gminy Iława na lata 2016–2030” to właśnie inwestycje drogowe są na pierwszym miejscu. Z pewnością wyzwaniem będzie również budowa ścieżek rowerowych, które połączą gminę i miasto Iława, oraz tych wokół jeziora Jeziorak, a także zapewnienie każdemu mieszkańcowi dostępu do szybkiego Internetu.

Rozmawiała Monika Michałowska

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści
Gmina Iława
Mimo trwającej pandemii inwestycje samorządowe w gmi...
Krzysztof Harmaciński
Myślę, że kiedy przyjdzie mi oddać urząd wójta, będę...
Krzysztof Harmaciński
Jestem dumny z tego, że mam spory udział w tym, co z...
W miniony piątek 11 stycznia w Karczmie „Łabędź” odbyło się...
Gala Magazynu Gospodarczego Fakty
14 czerwca w eleganckich wnę...
Nowe artykuły
Ślub to wyjątkowy moment w życiu każdej pary, a fryzura pann...
Firma Astara Western Europe, wyłączny importer samoc...
Technologia płatności Smartwatch Near Field Communication (N...