Menu
Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Firmą VIP-a 2016

Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa została Firmą VIP-a 2016. Tę jedną z największych funkcjonujących na terenie Górnego Śląska spółdzielni mieszkaniowych nagrodzono za całościową działalność na rzecz zabrzan

Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi działalność gospodarczą na terenie Zabrza, zarządzając budynkami zlokalizowanymi w sześciu rejonach administracji. Obsługuje 230 nieruchomości, w tym 14 obiektów handlowo-usługowych wolnostojących, ponad 12 tys. lokali mieszkalnych, 138 lokali użytkowych, 708 garaży. Zrzesza blisko 12,5 tys. członków.

Zabrzańska Spółdzielnia MieszkaniowaDo obsługi mieszkańców zatrudnia 300 pracowników. Posiada własny Zakład Budowlano-Remontowy. Prowadzi prężnie działające dwa ośrodki kulturalno-oświatowe: klub „Kwadrat” i klub plastyczny „Pastel”.

Przedmiot działalności realizuje w oparciu o kluczowe dla organizacji i jej gospodarki decyzje organów samorządowych: walnego zgromadzenia, rady nadzorczej i zarządu.

Osiąganiu założonych celów sprzyjają wdrożony w 2004 r. i utrzymywany system zarządzania jakością, zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy PN-EN ISO 9001:2008, oraz stała współpraca z pozarządowymi organizacjami, które wspierają rozwój krajowego rynku zarządców nieruchomości.

Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa działa pod kierownictwem prezesa Włodzimierza Bosowskiego, który ma wykształcenie budowlane, jest też ekspertem rynku zarządzania nieruchomościami i certyfikowanym zarządcą nieruchomości.

Wiedzę i doświadczenie zdobył, przechodząc kolejne szczeble kariery w branży budowlanej.

Pracę rozpoczął na stanowisku inspektora nadzoru w Rejonowym Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym, a następnie kontynuował w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej. W kolejnym okresie kariery kierował planowaniem i inwestycjami mieszkaniowymi, będąc zatrudnionym w jednostkach budżetowych i w spółdzielczości. Od 1990 r. zawodowo związany jest z Zabrzańską Spółdzielnią Mieszkaniową.

Początkowo sprawował w niej nadzór budowlany nad wykonawstwem robót remontowych, następnie przez ponad dekadę, z chwilą powołania na zastępcę prezesa ds. technicznych kierował gospodarką remontowo-modernizacyjną budynków i urządzeń infrastruktury technicznej. W 2011 r. objął stanowisko prezesa zarządu, dyrektora naczelnego. W roli tej sprawdza się znakomicie, o czym świadczą sukcesy, jakie spółdzielnia ma na swoim koncie.

OBSZARY DZIAŁANIA ZABRZAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

– systematyczne wykonywanie okresowych przeglądów technicznych budynków, urządzeń i instalacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

– wykonywanie remontów bieżących, modernizacji i konserwacji budynków oraz urządzeń i instalacji z nimi związanych, co pozwala na utrzymywanie ich w stałej sprawności technicznej i zapobiega dekapitalizacji obiektów,

– sukcesywna realizacja programu termomodernizacji zasobów mieszkaniowych wraz z likwidacją płyt azbestowo-cementowych i zastąpieniem ich materiałami bardziej przyjaznymi dla środowiska, podnosząc tym samym wartość, standard i estetykę majątku wspólnego spółdzielni i jej członków,

– inwestowanie w nowoczesne, energooszczędne technologie i pozyskiwanie na ten cel dodatkowych źródeł ich finansowania m.in. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Unii Europejskiej,

– rekultywacja terenów zielonych i inwestowanie w tzw. małą architekturę,

– utrzymywanie porządku i czystości w budynkach i na terenach zewnętrznych,

– staranne naliczanie i rozliczanie należności oraz ich skuteczna windykacja.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Udostępnij

Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved Magazyn VIP 2020