recykling odpadów niebezpiecznych

Bezpieczeństwo przede wszystkim – na czym polega recykling odpadów niebezpiecznych?

Opublikowano: 9 kwietnia 2024

Recykling odpadów niebezpiecznych to jedno z tych zadań, które wymaga dużej pieczołowitości, odpowiedzialności i wyspecjalizowanej wiedzy. Utylizacja odpadów niebezpiecznych musi odbywać się w przystosowanych do tego celu instalacjach, a każdy jej etap wymaga zachowania dużej dyscypliny wobec procedur i przepisów. Jak w praktyce wygląda utylizacja odpadów niebezpiecznych i na czym ona polega?

Jak wygląda utylizacja odpadów niebezpiecznych?

Utylizacja odpadów niebezpiecznych może być prowadzona jedynie przez podmioty, które pozyskały pozwolenie na tego rodzaju działalność, a więc spełniają szereg wymogów formalnych ustalonych m.in. w celu zagwarantowania bezpieczeństwa. Odpady niebezpieczne wykazują bowiem różne właściwości fizyczne, chemiczne, biologiczne i mogą stanowić zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego. Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych wymaga więc przede wszystkim zachowania szczególnych środków ostrożności na każdym etapie zagospodarowania odpadu uznawanego za niebezpieczny. Odpady niebezpieczne przechowuje się w specjalnych pojemnikach do tego przeznaczonych, które przeciwdziałają przedostaniu się groźnych substancji do otoczenia, a odpowiednie oznaczenia umieszczane na pojemnikach pozwalają kontrolować ich zawartość i monitorować los odpadów oraz sposób zagospodarowania odpadów niebezpiecznych wytworzonych przez dany zakład czy placówkę medyczną.

Transport odpadów niebezpiecznych i ich przeładunek również wymagają wdrożenia odpowiednich procedur i użycia adekwatnej infrastruktury. Stena Recycling, skandynawska firma z branży zarządzania odpadami, która działa w 160 europejskich lokalizacjach, z czego aż 15 znajduje się w Polsce, od lat zajmuje się utylizacją odpadów niebezpiecznych. Transport odpadów niebezpiecznych zlecony Stena Recycling zawsze odbywa się flotą specjalnie przygotowanych do tego celu oznakowanych pojazdów i z zachowaniem wszystkich zasad, które określa międzynarodowa umowa ADR. Firma dostarcza też swoim partnerom odpowiednie pojemniki na odpady niebezpieczne, optymalizuje procesy sortowania i przechowywania odpadów, a nawet szkoli pracowników m.in. z klasyfikacji odpadów niebezpiecznych. Następnie ładunki trafiają do zakładów Stena Recycling zajmujących się recyklingiem i utylizacją odpadów niebezpiecznych, są tam unieszkodliwiane i przekształcane w surowce, z których powstać mogą nowe produkty.

Jakie zagrożenia wiążą się z utylizacją odpadów niebezpiecznych?

Kiedy odpady niebezpieczne przedostaną się do środowiska, mogą stać się przyczyną jego skażenia, a wiele toksycznych i trujących substancji zawartych w odpadach elektronicznych, bateriach, nawozach, farbach, lakierach czy smarach niszczy żywe organizmy i całe ekosystemy na lata. Niektóre odpady niebezpieczne mogą wywołać pożar, inne grożą wybuchem, a jeszcze inne wykazują działanie rakotwórcze. Musimy je zabezpieczyć w miejscu, gdzie powstają, w czasie transportu do miejsca utylizacji, czy na składowiskach. Nie ma też lepszego sposobu na utylizację odpadów niebezpiecznych niż ich recykling i ponowne wykorzystanie. Z tego powodu na rzecz zwiększenia poziomu recyklingu odpadów niebezpiecznych działają firmy najbardziej zainteresowane ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem, takie jak wspomniana Stena Recycling. Utylizacja odpadów niebezpiecznych (https://www.stenarecycling.com/pl/nasze-uslugi/recykling-materialow/odpady-niebezpieczne/) w zakładach Stena Recycling obejmuje rocznie ponad 500 tysięcy ton odpadów niebezpiecznych, które przestają stanowić zagrożenie i stają się surowcami do produkcji nowych wyrobów, m.in. sprzętów elektronicznych czy akumulatorów.

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści
samochód elektryczny
Na mocy nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach al...
Torby bawełniane z nadrukiem
W dzisiejszym świecie, pełnym dynamicznych zmian, coraz częś...
systemy hydroponiczne
Automatyzacja w rolnictwie t...
Magdalena Fuk
Ze względu na intensywne użytkowanie rekreacyjne zbi...
samolot na wodór
Jak pisze brytyjska telewizja BBC, firma działająca w branży...