Menu

Innowacje gwarancją bezpieczeństwa

Myślę, że wielu, a być może wszyscy zgodzimy się, że trudno byłoby znaleźć dziedzinę życia społeczno-gospodarczego, w której kwestie bezpieczeństwa moglibyśmy zignorować i odłożyć na dalszy plan. To nasz wspólny obowiązek dla nas samych i przyszłych pokoleń – mówi Jan Andrzej Ligus, prezes zarządu Stowarzyszenia Dostawców na rzecz Służb Mundurowych, które w tym roku po raz siódmy zorganizowało konkurs Lider Bezpieczeństwa Państwa

Gala finałowa konkursu odbyła się 4 czerwca 2019 roku w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie. W tegorocznej edycji nagrody w kategorii Innowacyjny Produkt odebrało 20 laureatów, w kategorii Innowacyjna Firma – 9 przedsiębiorstw. 3 podmiotom kapituła przyznała Grand Prix za innowacyjne produkty.

Jan Andrzej Ligus, prezes zarządu Stowarzyszenia Dostawców na rzecz Służb Mundurowych

Jan Andrzej Ligus, prezes zarządu Stowarzyszenia Dostawców na rzecz Służb Mundurowych

– Polska stoi przed koniecznością planowania rozwoju i modernizacji armii w diametralnie zmienionych warunkach bezpieczeństwa zewnętrznego, a dodatkowo  –  działając pod presją czasu. Jeżeli poważnie traktujemy pojawiające się zagrożenia, powinniśmy koncentrować się na jak najszybszym unowocześnieniu krytycznych zdolności obronnych, odkładając w czasie implementację tych mniej istotnych – mówi Jan Andrzej Ligus.

Podkreśla, że w dynamicznie zmieniającym się świecie XXI wieku potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa, w tym militarnego, nie straciła na aktualności. Akty terroru, powrót do koncepcji używania siły militarnej do rozstrzygnięć politycznych, bezkompromisowa retoryka, działania hybrydowe, informacyjne, czy ataki cybernetyczne – każdego dnia stajemy wobec nowych wyzwań i zagrożeń. Tymczasem dobrobyt i wszechstronny rozwój naszego społeczeństwa wymaga gwarancji bezpieczeństwa, a tym samym sił i środków do jego zapewnienia – mówi.

W obliczu działań obserwowanych na arenie międzynarodowej oraz nieustających zagrożeń należy poświęcać szczególną uwagę Siłom Zbrojnym i zdolnościom obronnym państwa. Największe imprezy wystawiennicze branży zbrojeniowej w kraju, jak choćby Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach lub Bałtyckie Targi Militarne Balt Military Expo w Gdańsku, prezentują szeroką ofertę nauki i przemysłu obronnego, która wychodzi naprzeciw potrzebom obronności. Podobne zadanie ma ogólnopolski konkurs Lider Bezpieczeństwa Państwa, organizowany corocznie pod patronatem honorowym szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego w Kancelarii Prezydenta RP.

Lider Bezpieczeństwa Państwa wyłania i nagradza produkty, technologie i usługi stanowiące ofertę nie tylko dużych graczy na rynku, jak przedsiębiorstwa wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, instytutów czy uczelni, lecz także małe i średnie firmy krajowe, produkujące i świadczące usługi dla wojska, służb mundurowych oraz innych podmiotów działających w obszarze szeroko pojmowanego bezpieczeństwa zbiorowego.

Lider Bezpieczeństwa Państwa

Lider Bezpieczeństwa Państwa

Celem wiodącym Konkursu jest promocja nowoczesnych technologii i rozwiązań projektowych, innowacyjnych wdrożonych już produktów. Natomiast przyznawane nagrody są wyrazem uznania i podziękowania za trud oraz wysiłek konstruktorów, jak również kadr inżynierskich, których wynikiem są – jak się okazuje – nadzwyczaj innowacyjne i nowatorskie rozwiązania techniczne mogące stanowić cenną ofertę dla  wszystkich formacji w sferze bezpieczeństwa i obronności – mówi Ligus i dodaje: Chciałbym serdecznie podziękować i wyrazić uznanie dla wszystkich, którzy wnoszą wkład i swoją wiedzę oraz talent w organizację tego już uznanego i prestiżowego przedsięwzięcia, jakim okazał się Lider Bezpieczeństwa Państwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Udostępnij

Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved Magazyn VIP 2020