Akademia Wojsk Lądowych

Skuteczne przygotowanie do walki dzięki symulatorom

Opublikowano: 30 września 2022

Dynamicznie zmieniające się warunki prowadzenia działań zbrojnych wskazują, jak ważne dla powodzenia w walce jest profesjonalne przygotowanie dowódców i żołnierzy. Pododdziały posiadające braki w przygotowaniu militarnym ponoszą znaczne straty. Nabywając niezbędne doświadczenie i umiejętności dopiero w boju, płacą daninę krwi. Nowoczesna armia nie może ponosić takich kosztów. Należy uczynić wszystko, aby jak najlepiej przygotować żołnierzy do walki

Efektywna taktyka i umiejętne wykorzystanie walorów współczesnej techniki są właściwą drogą do osiągania sukcesów w pokonaniu przeciwnika. Aby osiągać pożądane efekty, konieczne jest wdrożenie nowoczesnych rozwiązań, takich jak nowatorskie szkolenie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w postaci trenażerów i symulatorów.

Symulatory i trenażery powinny znaleźć zastosowanie we wszystkich etapach szkolenia, począwszy od szkolenia podstawowego, po szkolenie pododdziałów i oddziałów. W celu wdrożenia nowoczesnych technologii w proces szkolenia w Akademii Wojsk Lądowych stworzono Zakład Symulacji Taktycznych, będący częścią Instytutu Dowodzenia. Wykorzystuje on wszystkie rodzaje symulatorów, co czyni go liderem w skali kraju.

Zakład stosuje następujące symulatory:

  • − system symulacji konstruktywnej PACAST
  • − system symulacji wirtualnej
  • − laserowy symulator strzelań

Wybór symulatora przez kierownika zajęć/ćwiczenia zależy od etapu (roku) szkolenia, rodzaju prowadzonych zajęć/ćwiczeń i specjalności wojskowej. Stosowane symulatory znacząco zwiększają świadomość skutków podjętych decyzji, co pozwala w kolejnych etapach eliminować błędy i podwyższać poziom profesjonalnego przygotowania żołnierzy i pododdziałów.

Najczęściej realizowane są zajęcia związane z prowadzeniem działań taktycznych przez pluton i kompanię. W ramach tych działań poruszana jest szeroka tematyka dotycząca obrony, natarcia, działań opóźniających, uzupełniających, przygotowawczych (marsze, przebywanie w rejonach ześrodkowania), działań asymetrycznych i stabilizacyjnych. Podczas realizacji zajęć weryfikuje się i doskonali procedury taktyczne związane z reakcją na ostrzał artyleryjski, bezpośredni, uderzenie środków napadu powietrznego, skażenie, przekraczanie zapór inżynieryjnych itp.

Akademia Wojsk Lądowych

Symulatory umożliwiają zrozumienie znaczenia wsparcia pododdziałów artylerii, saperów czy lotnictwa dla powodzenia w boju oraz wagi dbałości o zapewnienie zabezpieczenia logistycznego. Stanowią nieocenione narzędzie umożliwiające zrozumienie zasad walki w specyficznych środowiskach, np. zurbanizowanym, lesistym, górskim itp.

Przebieg planowania, przygotowania, organizacji i realizacji szkolenia jest w głównych założeniach podobny do szkolenia tradycyjnego, jednak wymaga znacznie lepszego przygotowania metodycznego i doświadczenia. Niewłaściwe przygotowanie scenariusza, nieprawidłowy wybór terenu lub składu ćwiczących uwidocznią się z całą wyrazistością w trakcie symulacji.

Równie ważne jest, aby świadomy dowódca motywował podwładnych do aktywności i większej samodzielności w podejmowaniu decyzji, zgodnie ze zmieniającą się sytuacją na polu walki. Dlatego After Action Review (AAR) jest najważniejszym elementem w szkoleniu z wykorzystaniem symulatorów. Umożliwia wskazanie błędów i przedstawienie prawidłowych rozwiązań.

Zastosowanie symulatorów w procesie szkolenia podchorążych i pododdziałów pozwala na osiągnięcie następujących efektów:

  • skraca proces szkolenia (szybkie wykrycie błędów);
  • uatrakcyjnia zajęcia (wiele scenariuszy, możliwość prowadzenia zajęć dwustronnych, realizm);
  • zapewnia oszczędności (zużycie sprzętu, paliwa i środków bojowych);
  • pozwala wypracować procedury taktyczne zbliżone do realnego pola walki.

 materiały prasowe Akademii Wojsk Lądowych

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści
trening mentalny w biznesie
Wszyscy chcemy jak najlepiej zarządzać czasem i dobrze organ...
Informatyka
Nie da się ukryć, że żyjemy w dobie Internetu i chyba już ni...
MSPO
Pojawienie się azjatyckiego partnera w roli Kraju Wi...
Folwark Badowo
Organizacja konferencji to prawdziwe wyzwanie. Przygotowania...
Nowe technologie dla wojska
Pojęcie wojny z roku na rok się zmienia, a stale roz...