rynek dóbr luksusowych

Luksus w cenie

Opublikowano: 12 lipca 2023

Po raz kolejny powiększyło się grono polskich konsumentów dóbr luksusowych, głównie osób zarabiających ponad 50 tys. zł brutto miesięcznie. Wzrosła też liczba Polaków, którzy zarabiają rocznie powyżej 1 mln zł brutto. Wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce w 2022 roku wyniosła 37 mld zł, a więc była o blisko 19 proc. większa niż w 2021 roku – wynika z raportu KPMG w Polsce pt. „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Luksus w niepewnych czasach”. Największym segmentem pozostają samochody premium i luksusowe, a największy wzrost (45,6 proc. r/r) odnotował sektor luksusowych hoteli i spa.

Jak wynika z ostatniej edycji corocznego badania KPMG, po raz kolejny wzrosła liczba zamożnych i bogatych Polaków, będących kluczowymi odbiorcami rynku dóbr luksusowych. W 2021 roku dochody powyżej 20 tys. zł miesięcznie osiągało 320 tys. osób – o blisko 13 proc. więcej niż w 2020 roku. Łączne dochody zamożnych Polaków były wyższe o 9,8 proc. r/r i wyniosły 220 mld zł. Grono osób bogatych, których miesięczne zarobki osiągają powyżej 50 tys. zł wzrosło w 2021 roku o 7,4 proc. r/r i wyniosło 83 tys. Ich dochód wyniósł 130 mld zł. Najwięcej osób z takimi zarobkami zamieszkiwało Mazowsze, Wielkopolskę, Śląsk i Małopolskę.

Liczba bogatych Polaków wciąż rośnie

Najważniejszą grupą docelową dla firm z branży dóbr luksusowych pozostają osoby bardzo bogate, z zarobkami powyżej 1 mln zł brutto rocznie. W 2021 roku w Polsce mieszkało 37 tys. takich osób (wzrost o 4,8 proc. r/r). Ich zarobki osiągnęły 94 mld zł (wzrost o 2,6 proc. r/r). Najwięcej bardzo bogatych Polaków w 2021 roku mieszkało na Mazowszu (8,56 tys.), w Wielkopolsce (4,24 tys.) oraz na Śląsku (4,21 tys.), gdzie liczba bardzo bogatych zwiększyła się o 34,1 proc. r/r. Średnie miesięcznie zarobki bardzo bogatych Polaków w 2021 roku wynosiły 211,4 tys. zł.

− Od wielu lat liczba bogatych i zamożnych Polaków systematycznie rośnie. Przy tym nie można jednoznacznie stwierdzić, że Polacy w szybkim tempie się bogacą w obliczu rekordowej inflacji, która istotnie wpływa na ich majątki. Wyniki poszczególnych segmentów rynku dóbr luksusowych w Polsce wskazują jednak, że zainteresowanie towarami luksusowymi i premium nie słabnie. Wręcz przeciwnie − w niepewnych czasach coraz więcej osób bogatych lokuje kapitał na rynku dóbr luksusowych lub poszukuje możliwości inwestycyjnych – mówi Andrzej Marczak, partner, szef Zespołu ds. PIT w KPMG w Polsce.

Największy wzrost w grupie najbogatszych

W 2022 roku nastąpiła rewizja dotychczasowych szacunków poziomu bogactwa dla Polski, na niezgodność szacunków wartości aktywów niefinansowych z szacunkami OECD. Konsekwencją było zrewidowanie w dół liczby HNWI (ang. high net worth individuals) dla wszystkich lat. Według nowych danych na koniec 2021 roku Polskę zamieszkiwało ponad 100 tys. osób zaliczanych do grupy HNWI, których majątek netto wynosi minimum 1 mln dol. (ich liczba wzrosła o 9,7 proc. r/r). Największy odsetek milionerów w Polsce (91 proc.) stanowią osoby, których wartość majątku wynosi od 1 do 5 mln dol. Polacy, których aktywa netto opiewają na więcej niż 50 mln dol. stanowią 0,3 proc. wszystkich HNWI, jednak to właśnie ta grupa powiększyła się w ciągu roku najbardziej – o 15,1 proc. Pod względem liczby HNWI Polska wyprzedziła: Grecję, Czechy i Rumunię.

Na koniec 2022 roku suma majątku zgromadzonego przez gospodarstwa domowe w Polsce wyniosła 2 805 mld zł − wzrost o 1,4 proc. r/r). Jednak w związku w wysokim poziomem inflacji realna wartość majątku Polaków w 2022 roku spadła szacunkowo o ok. 10 proc. Wartość zobowiązań wyniosła 833 mld zł, tj. o 3,3 proc. mniej r/r. Struktura aktywów gospodarstw domowych nie uległa znaczącym zmianom – Polacy na pierwszym miejscu stawiają depozyty. Przechowywane w ten sposób środki są warte 1111 mld zł (wzrost o 3,5 proc.) i stanowią blisko 40 proc. aktywów.

Rynek dóbr luksusowych bez niespodzianek – królują samochody premium i luksusowe

Całkowita wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce w 2022 roku wzrosła o blisko 19 proc. r/r i wyniosła 37 mld zł. Tym samym przewyższyła swoją wartość sprzed wybuchu pandemii. Największą część rynku dóbr luksusowych – jak co roku – stanowią producenci samochodów premium i luksusowych. Wartość tego segmentu wyniosła 24,7 mld zł. Wzrost sprzedaży w ujęciu wolumenowym wyniósł 5,1 proc., a w ujęciu wartościowym −  20,5 proc. W 2022 roku Polacy zarejestrowali 95,7 tys. nowych samochodów marek premium oraz 329 samochodów luksusowych.

Rynek luksusowej odzieży i akcesoriów powiększył się w 2022 roku o 9,9 proc. r/r (290 mln zł), osiągając wartość 3,2 mld zł. Oznacza to pobicie rekordowej wartości tego segmentu (3,1 mld zł w 2019 roku). Segment luksusowych kosmetyków i perfum osiągnął w Polsce w 2022 roku wartość 1,2 mld zł (wzrost o 7,7 proc. r/r). Za ponad połowę wartości tego segmentu odpowiadają perfumy. Z kolei sprzedaż na rynku luksusowej biżuterii i zegarków w Polsce wzrosła o 10,3 proc. r/r, osiągając 540 mln zł. Według prognoz ten segment rynku dóbr luksusowych przekroczy w tym roku wartość sprzed pandemii. Obecnie biżuteria szlachetna, głównie damska, odpowiada za największy wzrost w segmencie biżuterii (12,4 proc. r/r), podczas gdy w segmencie zegarków to męskie zegarki odpowiadają za większy wzrost sprzedaży (8 proc. r/r).

Największy wzrost wartości (45,6 proc. r/r) odnotował w 2022 roku segment luksusowych hoteli i spa. Jego wartość wyniosła 2,6 mld zł. Zgodnie z prognozami w 2024 roku branża hoteli premium i luksusowych powinna osiągnąć wyższą wartość niż przed pandemią. W 2022 roku w Polsce działało 87 hoteli pięciogwiazdkowych (najwięcej w Krakowie − 16, Warszawie − 14 i Wrocławiu − 6).

Sektor dóbr luksusowych odporny na zawirowania

KPMG w Polsce przeanalizowało reakcję na pandemię, konflikt zbrojny w Ukrainie oraz globalne spowolnienie gospodarcze dwóch znaczących segmentów globalnego sektora spółek dóbr luksusowych: osobiste dobra luksusowe (ubrania, akcesoria, kosmetyki, biżuterię i zegarki oraz alkohole), odpowiadające za ok. 25 proc. rynku dóbr luksusowych, oraz samochody luksusowe i premium, obejmujące ok. 40 proc. tego rynku. Jako punkt odniesienia dla zachowania spółek giełdowych z powyższych segmentów rynku posłużył indeks S&P Global 1200, który agreguje indeksy akcji spółek notowanych na giełdach w ponad 30 krajach (ok. 70 proc. kapitalizacji światowego rynku akcji). Na koniec kwietnia 2023 roku wartość akcji spółek uwzględnionych w tym indeksie wynosiła ponad 54 bln dol.

− Globalny sektor dóbr luksusowych okazał się bardziej odporny na zawirowania ostatnich 3 lat niż rynek dóbr masowych. Kursy akcji spółek liderów sektora, które w większości obejmują osobiste dobra luksusowe, po pandemicznej zapaści na początku 2020 roku, gdzie spadki były podobne do indeksu szerokiego rynku, od końca 2020 roku radzą sobie zdecydowanie lepiej niż cały rynek. Co więcej, notowania akcji tych gigantów biją rekordy wszechczasów. Siła spółek z sektora dóbr luksusowych spowodowała, że giełda w Paryżu stała się największą giełdą w Europie, wyprzedzając Londyn – mówi Tomasz Wiśniewski, partner, szef Zespołu Wycen w KPMG w Polsce.

Przeprowadzone przez KPMG analizy potwierdziły, że − podobnie jak w przypadku poprzednich kryzysów, na początku 2000 roku  i w latach 2007−2008 − w sytuacji ostatnich negatywnych wydarzeń gospodarczych rynek dóbr luksusowych zareagował znacznie lepiej od podobnych produktów w segmencie masowym oraz od całego rynku. Wraz z poprawą nastrojów pierwszymi beneficjentami tej zmiany stają się producenci dóbr luksusowych.

Prognozy analityków roztaczają przed rynkiem dóbr luksusowych obiecujące perspektywy w nadchodzących miesiącach, co uzasadnia się wyższą zdolnością do utrzymania stałego poziomu marż przez spółki z tego segmentu oraz szerszą bazą klientów, bardziej odporną na kryzysy gospodarcze w porównaniu do poprzednich załamań rynkowych.


Raport „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Luksus w niepewnych czasach” jest 13. edycją publikacji KPMG o rynku luksusu w Polsce. Na potrzeby raportu przyjęto, że dobrem luksusowym jest każde dobro opatrzone marką powszechnie uznawaną za luksusową na danym rynku lub takie, które ze względu na swoją specyfikę (unikalność, wysoką cenę itp.) nabiera luksusowego charakteru. W raporcie wykorzystano także dane: Credit Suisse, Cenatorium, Euromonitor International, Eurostat, Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, S&P Global Market Intelligence.

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści
Konsolidacja kredytów
Z powodu wszechobecnych podwyżek terminowa spłata rat kredyt...
Piotra Laube
Firma Astara Western Europe, wyłączny importer samoc...
płatność za pomocą Smartwatcha
Technologia płatności Smartwatch Near Field Communication (N...
Xavier Thuizat
W branży lotniczej często powtarza się, że podróż to...
Kredyt gotówkowy
O ile w przypadku kredytu hipotecznego ustanowienie...