Mieczysław Bąk – Liczy się dobry pomysł

Opublikowano: 17 lutego 2019

Polskie przedsiębiorstwa oraz samorządy rozwijają się w bardzo szybkim tempie. Rzeczywistość biznesowa i polska gospodarka stale ulegają przeobrażeniom, powstają nowe technologie, nowe trendy. Co roku przed rozpoczęciem nowych edycji pochylamy się nad założeniami i zasadami naszych programów, aby je odświeżać, ulepszać i dostosowywać do nowych realiów – mówi dr Mieczysław Bąk, prezes Fundacji „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”

 Co jest najlepszą ilustracją aktualnej kondycji krajowej przedsiębiorczości i co wyróżnia „biznes po polsku”?

Mieczysław Bąk

dr Mieczysław Bąk, prezes Fundacji „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”

Mieczysław Bąk – W Polsce rośnie grupa przedsiębiorstw spełniających wysokie standardy rzetelności i uczciwości. Podczas audytów realizowanych w ramach programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” w firmach z całej Polski obserwujemy, jak tworzone są coraz ciekawsze miejsca pracy dostosowane do potrzeb pracowników, jak umiejętnie przedsiębiorstwa prowadzą dialog z klientami czy dostawcami, szukając innowacyjnych rozwiązań, które zaspokajają coraz wyższe wymagania tych grup, jak bardzo angażują się w inicjatywy lokalne, a jednocześnie dbają o środowisko naturalne. Coraz więcej polskich firm przykłada wagę do etyki w biznesie i społecznej odpowiedzialności. Firmom, samorządom oraz instytucjom finansowym zależy na tym, by były postrzegane jako rzetelny i uczciwy partner, który dba nie tylko o klientów i pracowników, lecz także o innych interesariuszy, np. swoje otoczenie. Zdają sobie sprawę, że w ten sposób budują swoją pozycję oraz społeczne zaufanie, które przyciągnie nowych klientów i utrzyma dotychczasowych.

Biznes po polsku” kojarzy mi się także z firmami rodzinnymi, których mamy naprawdę sporo. Takie firmy stanowią trzon naszego grona laureatów – dominują zarówno wśród firm nominowanych do statuetki, jak i tych, które otrzymują nagrodę główną. Wiele polskich firm rodzinnych osiągnęło światowy poziom, zwłaszcza w takich specjalnościach, jak przemysł meblarski, produkcja podzespołów motoryzacyjnych, produkcja autobusów czy przemysł spożywczy. Nasze przedsiębiorstwa naprawdę mają się czym pochwalić i z sukcesem podbijają kolejne zagraniczne rynki, co bardzo nas cieszy.

Jak polskie samorządy radzą sobie z wyzwaniami współczesności i gospodarowaniem budżetem z korzyścią dla mieszkańców gminy, inwestorów i turystów?

Mieczysław Bąk – Czasy dla samorządów nie są łatwe. A jednak niektóre z nich do swoich codziennych zadań podchodzą z dużą determinacją, znajdują czas, chęci, a także pieniądze, aby robić coraz więcej. Dlatego też część gmin doskonale sobie radzi, z roku na rok coraz bardziej się rozwija. Poza tym wzrasta świadomość społeczeństwa – mieszkańcy stają się odpowiedzialni za swoją gminę i angażują się w zachodzące w niej zmiany. Samorządowcy jako problem często wskazują uzależnienie od państwa poprzez strukturę budowania budżetu, opartą w wielu punktach na dotacjach. Zbyt mało środków ściąganych od firm i obywateli wpływa bezpośrednio do budżetu miast i gmin, przez co samorząd nie może w pełni samodzielnie decydować o kierunkach rozwoju oraz wydawania pieniędzy. Jednak my mamy to szczęście, że poprzez nasze programy poznajemy ambitne gminy, których gospodarze nie boją się wyzwań, mają konkretny plan i pomysł rozwoju, co tworzy optymistyczną wizję polskiej samorządności.

Jak ocenia pan współpracę środowiska biznesu i samorządów? Czy jej efekty są dziś bardziej widoczne niż przed laty? Jakie dziedziny najbardziej sprzyjają współdziałaniu?

Mieczysław Bąk – Zdecydowanie współpraca ta jest obecnie o wiele bardziej rozwijana niż w latach, gdy zaczynaliśmy realizację naszych programów skierowanych do samorządów. Wówczas przekonanie o wadze właściwego podejścia do inwestorów było słabo rozpowszechnione. Obecnie wiele gmin dba o nich i stara się ich aktywnie przyciągać, co wpływa na wzrost jakości życia mieszkańców oraz wzrost liczby nowych miejsc pracy. Lokalni przedsiębiorcy powinni brać czynny udział w tworzeniu strategii rozwojowych samorządów. W celu lepszej współpracy z przedsiębiorcami gminy wprowadzają ulgi podatkowe, przygotowują tereny inwestycyjne, wspomagają firmy poprzez kształcenie odpowiednich pracowników. Niezwykle ważne jest także, aby inwestorzy byli obsługiwani w przyjaznej atmosferze przez merytorycznie przygotowanych fachowców.

Przedsiębiorcom zależy głównie na współfinansowaniu przez samorządy inwestycji lub poręczaniu kredytów, pomocy w kontaktach biznesu ze środowiskiem naukowym, szkoleniu pracowników oraz wsparciu przy wdrażaniu innowacji. Coraz częściej staje się to normą, jednakże polskie samorządy mają jeszcze wiele do zrobienia w tym zakresie. Poprzez nasze programy od lat staramy się zacieśniać współpracę samorządów z przedsiębiorcami. Obie grupy mogą się spotkać na naszej gali finałowej, którą organizujemy co roku pod koniec listopada. Rzetelni przedsiębiorcy poznają wtedy wzorowe samorządy – idealne miejsca przyszłych inwestycji, ale również nawiązują kontakt z sektorem finansowym, którego przedstawicielom mogą wskazać, jakie mają potrzeby związane z bankowością.

Programy Przedsiębiorstwo Fair Play, Gmina Fair Play i Przyjazna Polska wskazują dobre praktyki biznesowe i samorządowe oraz wzorowe przykłady zarządzania. Co najbardziej wpływa na ich upowszechnienie i przekłada się na statystyki, choćby na przykładzie państwa obserwacji i działań promocyjnych?

Mieczysław Bąk – Dobre praktyki biznesowe i samorządowe wskazujemy już od ponad 20 lat. Mówimy o nich w mediach, na spotkaniach biznesowych, rozmawiamy z przedsiębiorcami i samorządowcami podczas audytów, prowadzimy wykłady na uczelniach, angażujemy się w projekty związane z koncepcją CSR, polecamy firmy oraz samorządy działające zgodnie z zasadami Społecznej Odpowiedzialności Biznesu placówkom zagranicznym. Jednak najlepszym sposobem na upowszechnianie idei fair play jest wierne stosowanie się do jej zasad przez zarządy firm, ich pracowników, władze samorządowe oraz urzędników.

Przedsiębiorcy często niechętnie dzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z praktyczną realizacją postulatów Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Swoje postępowanie uznają za normalną praktykę i wręcz obowiązek, którym nie wypada się chwalić. Tymczasem to właśnie chwaląc się takimi inicjatywami, przedsiębiorstwa dają najlepsze świadectwo, że można odnieść sukces uczciwie, dbając o środowisko i o lokalną społeczność, czy też wykazując niezwykłą troskę o swoich pracowników. Na szczęście coraz więcej firm to dostrzega, a CSR jest bardzo popularny. Nie można przy tym zapominać, że działania społecznie odpowiedzialne nie są zarezerwowane tylko dla dużych korporacji. Małe lokalne firmy wcale nie muszą przeznaczać ogromnych nakładów finansowych, aby działać w sposób odpowiedzialny. Podobnie jest w przypadku samorządów, które powinny być blisko swoich mieszkańców – wsłuchiwać się w ich potrzeby, jednocześnie skutecznie informując, jakie działania są podejmowane na rzecz poprawy jakości życia.

Przyjazna Polska to pozytywne hasło, do którego powinny dążyć nie tylko samorządy. Co składa się na ten tytuł w przypadku gmin uhonorowanych przez Instytut i jak ocenia pan dokonania tegorocznych laureatów?

Mieczysław Bąk – Gminy, które nagradzamy w naszym programie, wyróżniają się cechami lub działaniami, które sprawiają, że myślimy o nich jako doskonałym miejscu na własne inwestycje i rozwój zawodowy, wyjątkowym miejscu do zamieszkania, świetnym wyborze na wypoczynek lub poznawanie historii i kultury. Ponadto wykazują się dobrym podejściem do administracji, biznesu, mieszkańców i gości. Gminy te stwarzają również korzystne warunki do rozwoju aktywności obywatelskiej i biznesu oraz działają na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców. Charakteryzuje je też dbałość o czystość i środowisko oraz odpowiednie warunki dla seniorów i osób niepełnosprawnych. To właśnie są najważniejsze cechy wyróżnianych przez nas samorządów.

Dodatkowo oczywiście każda nagrodzona gmina spełnia wymagania wybranej przez siebie certyfikacji tematycznej. Certyfikacji jest niezmiennie dziewięć: Certyfikowana Lokalizacja Biznesu, Dobre Miejsce Zamieszkania, Kraina Historii i Kultury, Kraina Turystyki i Przygody, Zielona Gmina, eGmina, Specjalistyczna Gmina Agro, Gmina z Tradycją, Kraina Zdrowia i Urody. Dzięki różnorodności certyfikacji ukazujemy to, co naszym zdaniem jest największym atutem turystycznym Polski – niezwykłe zróżnicowanie przyrodnicze, kulturowe, społeczne i religijne poszczególnych regionów.

Tegoroczni laureaci zostali docenieni m.in. ze względu na liczne inwestycje w poprawę jakości życia swoich mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury drogowej, budowę nowych placów zabaw dla dzieci, boisk przy szkołach i modernizację sal gimnastycznych; dbałość o seniorów – w ubiegłym roku w jednej z gmin rozpoczął działalność dzienny dom Senior-Wigor przeznaczony dla osób starszych i samotnych; inwestowanie w edukację czy infrastrukturę sportową; rozwój cyfryzacji oraz bogatą ofertę historyczno-edukacyjną dla najmłodszych. Dokonania naszych laureatów z roku na rok są coraz bardziej imponujące i stanowią doskonały wzór dla pozostałych samorządów. Nagrodzone samorządy udowadniają, że każda gmina może w indywidualny sposób dbać o swoją atrakcyjność. Wystarczy, że zdefiniuje swoje mocne strony i wykorzysta je do przezwyciężenia tych nieco słabszych, bo liczy się przede wszystkim dobry pomysł.

Jak sprawdzają się zasady certyfikacji stosowane wobec uczestników programów, od lat realizowane przez Instytut Badań nad Demokracja i Przedsiębiorstwem Prywatnym? Czy widzi pan potrzebę modyfikacji regulaminu i poszczególnych kategorii?

Mieczysław Bąk – Oczywiście. Polskie przedsiębiorstwa oraz samorządy rozwijają się w bardzo szybkim tempie. Rzeczywistość biznesowa i polska gospodarka stale ulegają przeobrażeniom, powstają nowe technologie, nowe trendy. Co roku przed rozpoczęciem nowych edycji pochylamy się nad założeniami i zasadami naszych programów, aby je odświeżać, ulepszać i dostosowywać do nowych realiów. Przykładowo w tym roku do programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” wprowadziliśmy nową kategorię nagrody. W edycji 2019 docenione zostaną nie tylko przedsiębiorstwa dbające o uczciwość i etykę w biznesie oraz relacje z interesariuszami firmy, lecz także te nastawione na nieustanny rozwój, stale poszerzające swoją ofertę i jej jakość, oferujące nowe, lepsze towary bądź usługi.

Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmi „Ciekawi jutra”, ponieważ dostrzegając inicjatywy podejmowane przez polskie firmy, ich pomysłowość oraz energię do działania, jesteśmy przekonani, że coraz częściej rodzime przedsiębiorstwa stają się kreatorami lepszego biznesu, opartego na ciągłej zmianie i wyższej jakości. Innowacyjność jest obecnie jednym z kluczowych czynników mających wpływ na konkurencyjność i efektywność przedsiębiorstw. Ale naturalnie są zasady, których nie zamierzamy podważać czy modyfikować w naszych regulaminach i którym pozostaniemy zawsze wierni. Podstawą i wyróżnikiem naszych programów jest rzetelna weryfikacja wszystkich uczestników. W każdym przedsiębiorstwie i samorządzie zgłoszonym do programu przeprowadzany jest audyt. Bez tego elementu nie mielibyśmy pewności, że nasi laureaci faktycznie zasługują na tytuł „Przedsiębiorstwa Fair Play”, „Gminy Fair Play” czy „Przyjaznej Polski”. Dzięki temu poznajemy te podmioty, ich specyfikę oraz atuty, co pozwala nam znacznie sprawniej je promować na arenie ogólnopolskiej. To za tę dogłębną weryfikację jesteśmy najbardziej cenieni jako podmiot certyfikujący. Naszych tytułów nie można kupić.

Rozmawiała Małgorzata Szerfer-Niechaj

 

 

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści
Zakończyła się 26. edycja programu Przedsiębiorstwo...
Dobrowolscy
Polskie produkty, najwyższa jakość, oryginalne receptury i t...
Biały certyfikat
Białe certyfikaty to świadectwa charakterystyki ener...
certyfikat językowy
Certyfikat językowy stał się rzeczą powszechną. Wiele osób d...
Przedsiębiorstwo Fair Play
Na każdym kroku o naszą uwagę jako konsumenta zabiegają rekl...
Nowe artykuły
W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie, gdzie rutyna...
Podróżowanie po Europie jest niezwykle atrakcyjne z wielu po...
Biura rachunkowe mogą podchodzić do realizacji usług w różny...