Menu
Paweł Szczepankiewicz, wójt Wierzbinka

Paweł Szczepankiewicz – Z oddaniem dla lokalnej społeczności

Każde wyróżnienie uczy mnie dystansu i skłania do refleksji, że powinienem robić jeszcze więcej dobrego dla lokalnej społeczności – mówi Paweł Szczepankiewicz, wójt Wierzbinka

Co przesądziło o przyznaniu panu Krzyża Kawalerskiego Odrodzenia Polski i co oznacza dla pana to wyróżnienie?

Paweł Szczepankiewicz – To radość i zaszczyt, a zarazem duże przeżycie, biorąc pod uwagę rangę orderu, ale i jeszcze większe zobowiązanie do działania na rzecz mieszkańców i regionu. Jako samorządowiec działam od 18 lat, najpierw jako radny, a od 2006 r. jako wójt. Gmina Wierzbinek jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się samorządów w subregionie konińskim. Jesteśmy liderem w pozyskiwaniu środków z UE, dzięki czemu powstały nowe obiekty, a stare odzyskały blask.

Nakłady na inwestycje zwiększyły się 10-krotnie, a 70 proc. ich finansowania stanowią środki zewnętrzne. Wybudowano m.in. przedszkole, obiekty sportowe, amfiteatr, oczyszczalnie ścieków, kanalizację, hydrofornię, ścieżki pieszo-rowerowe. Wyremontowano szkoły, świetlice i bibliotekę. Powstał Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczy, a od kilku lat funkcjonuje szkoła średnia. W 2012 r. największą inwestycją była budowa nowego budynku urzędu gminy, co wpłynęło na poprawę warunków obsługi interesantów. W planach mamy kompleksowy remont zabytkowego pałacyku, w którym obecnie działa szkoła muzyczna, a docelowo będzie to również siedziba Gminnego Ośrodka Kultury.

Jakimi zasadami kieruje się pan w codziennej pracy i zarządzaniu gminą, aby móc obserwować jej systematyczny rozwój i cieszyć się zaufaniem mieszkańców?

Paweł Szczepankiewicz – Kluczem jest przede wszystkim ciężka, systematyczna praca oparta na współpracy z ludźmi, całkowite oddanie się i poświęcenie gminie. Na pierwszym miejscu stawiam człowieka. Ważny jest dla mnie bezpośredni kontakt z mieszkańcami, aby wiedzieć, jakie są ich realne problemy. Szanuję każdą osobę i w miarę możliwości próbuję znaleźć rozwiązanie każdego problemu. Obiecuję, że będę pracować jak najlepiej, aby nie zawieść mieszkańców. Gdyby nie oni, nie byłoby mnie tu.

Rozmawiał Piotr Nowacki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Udostępnij

Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved Magazyn VIP 2023