Jan Marian Grzegorczyn

Jan Marian Grzegorczyn – Tworzymy dobry klimat dla biznesu

Opublikowano: 23 grudnia 2023

W perspektywie najbliższych lat kluczowa jest budowa zakładu integracji i testowania półprzewodników firmy Intel Corporation. To największa inwestycja zagraniczna w historii Polski. Intel zainwestuje 20 mld zł i utworzy na naszym terenie co najmniej 2 tysiące nowych miejsc pracy. To ogromna szansa dla rozwoju gminy w zakresie rozbudowy infrastruktury technicznej, ale również inwestycji w edukację i kształcenie kadr – mówi Jan Marian Grzegorczyn, burmistrz Miękini

Ostatnio odebrał pan statuetkę Dolnośląskiego Gryfa za rok 2023 w kategorii Samorząd Przyjazny Biznesowi. Co oznacza dla pana ta nagroda powiązana z rozwojem gospodarczym regionu?

Jan Marian Grzegorczyn : − Dolnośląski Gryf to wielkie wyróżnienie w regionie, przyznawane przez kapitułę złożoną z ekspertów w różnych dziedzinach. Jestem dumny, że tym zaszczytnym tytułem wyróżniono gminę Miękinia, którą mam przyjemność zarządzać od kilkunastu lat. Nagrodę traktuję jako docenienie pracy na rzecz rozwoju gospodarczego i tworzenia dogodnego klimatu do powstawania kolejnych kluczowych inwestycji. To praca wielu osób, to nieprzespane noce, ale to jednocześnie wielkie wyzwanie i satysfakcja, gdy pojawiają się nowi inwestorzy, a przedsiębiorcy, którzy już na naszym terenie funkcjonują, stale rozwijają swoją działalność. To znak, że tworzymy dobry klimat dla biznesu. Ta nagroda to potwierdza.

Jakie działania są dla pana priorytetowe w docenionym obszarze aktywności gminy?

Jan Marian Grzegorczyn : − Priorytetem jest dla mnie kontakt z przedsiębiorcami i inwestorami. Bezpośrednie rozmowy i spotkania pozwalają nie tylko lepiej poznać oczekiwania i trudności, ale przede wszystkim dają większą gwarancję wzajemnego zrozumienia i nawiązania trwałej współpracy.

Dobrą praktyką są cykliczne fora i spotkania z przedsiębiorcami gminy Miękinia, podczas których poruszamy ważne dla świata biznesu tematy i podejmujemy wspólne inicjatywy, aby sprostać problemom i wyzwaniom współczesnego świata. Ostatnie wiosenne spotkanie z naszymi przedsiębiorcami zaowocowało powstaniem Klastra Energetycznego, zrzeszającego gminę i środowisko przedsiębiorczości w odpowiedzi na wyzwania energetyczne.

Co najbardziej doceniają lokalni przedsiębiorcy i inwestorzy zewnętrzni we współpracy z samorządem Miękini?

Jan Marian Grzegorczyn : − W relacjach ze światem biznesu wyróżnia nas otwartość i zdolność do podejmowania nawet najtrudniejszych wyzwań w zakresie infrastruktury oraz tworzenia optymalnych warunków do rozwijania działalności gospodarczej. Zawsze stawiamy na dialog i współpracę. Myślę, że właśnie ta postawa samorządu znajduje ich uznanie i sprawia, że decydują się zainwestować i pozostać u nas na dłużej.

Które ze zrealizowanych lub zaplanowanych inwestycji wskazałby pan jako kluczowe dla funkcjonowania i przyszłości gminy?

Jan Marian Grzegorczyn : − W perspektywie najbliższych lat kluczowa jest budowa zakładu integracji i testowania półprzewodników firmy Intel Corporation. To największa inwestycja zagraniczna w historii Polski. Intel zainwestuje 20 mld zł i utworzy na naszym terenie co najmniej 2 tysiące nowych miejsc pracy. To ogromna szansa dla rozwoju gminy w zakresie rozbudowy infrastruktury technicznej, w tym dróg, obiektów gospodarki wodno-kanalizacyjnej, ale również inwestycji w edukację i kształcenie kadr dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy. To zapowiedź zmian w wielu dziedzinach. Już dzisiaj możemy je zaobserwować.

gmina Miękinia

Ponadto gmina Miękinia jest w trakcie postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy budowy nowej oczyszczalni ścieków wraz z sieciami dosyłowymi dla obsługi Podstrefy Miękinia w ramach Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W pierwszej połowie listopada br. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. W październiku podpisaliśmy list intencyjny z Politechniką Wrocławską i Ministerstwem Cyfryzacji w zakresie współpracy dotyczącej działań o charakterze edukacyjnym, rozwojowym i badawczym. W szkole podstawowej w Lutyni od września br. działa klasa o profilu matematyczno-informatycznym.

Nie zapominamy również o strefach aktywności gospodarczej, które działają w naszej gminie, i dokładamy wszelkich starań, aby poprawiać warunki rozwoju przedsiębiorców w nich funkcjonujących. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji inwestycji służącej poprawie warunków rozwoju strefy Wróblowice-Krępice. Powstaje obwodnica Krępic i nowy rurociąg.

Czy lokalna społeczność podziela entuzjazm przedsiębiorców i również korzysta z dobrze wydatkowanych środków budżetowych i dotacji?

Jan Marian Grzegorczyn : − W każdej sprawie zdania mogą być, jak zawsze, podzielone. Myślę jednak, że większość mieszkańców dostrzega pozytywne zmiany w rozwoju gminy i docenia podejmowane przez nas działania w wielu dziedzinach. Staramy się działać w myśl zasad zrównoważonego rozwoju, koncentrując się nie tylko na wielkich inwestycjach, lecz także tych, które są istotne w naszym codziennym funkcjonowaniu, jak choćby budowa chodnika, wiaty przystankowej, świetlicy itp.

gmina Miękinia

default

Jak oceniłby pan sytuację finansową gminy? Co pozwala tak prężnie się rozwijać i być gospodarczym motorem Dolnego Śląska?

Jan Marian Grzegorczyn : − Dobra kondycja finansowa to efekt przemyślanej i rozsądnej polityki finansowej prowadzonej przez samorząd gminy na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Niezwykle ważnym elementem tej strategii są wpływy z podatków od przedsiębiorców. Drugim kluczowym elementem jest nasza skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Tylko w tym roku otrzymaliśmy rekordowe dotacje z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 435 621 152,00 zł. A przecież w ostatnich latach zrealizowaliśmy mnóstwo inwestycji dofinansowanych również ze środków unijnych i programów krajowych. Kwoty i zakres tych przedsięwzięć to temat na osobny obszerny materiał prasowy.

Co jest dla pana sednem pełnionej funkcji burmistrza i jaką ma pan wizję dalszego rozwoju gminy?

Jan Marian Grzegorczyn : − Bez wątpienia mieszkańcy. To z myślą o nich działamy i podejmujemy nowe wyzwania. Chcemy zapewnić im nie tylko dobry klimat do mieszkania, pracy, nauki, ale również do rozwijania swoich zainteresowań i pasji. Z roku na rok odnotowujemy coraz większy przyrost mieszkańców, a gmina Miękinia co roku zajmuje wysokie lokaty wśród gmin Dolnego Śląska najchętniej wybieranych do zamieszkania. To wielka radość i wielkie zobowiązanie, bo musimy sprostać nowym potrzebom, takim jak zapewnienie miejsc w żłobkach, przedszkolach, szkołach, rozbudowa infrastruktury drogowej, sanitarnej oraz poszerzanie oferty kulturalnej i rekreacyjnej. Ale właśnie to powinno być sednem pracy każdego samorządowca.

Marzy mi się gmina dostatnia, bezpieczna, silna dzięki wiedzy i pracy mieszkańców, gotowa na podejmowanie kolejnych wyzwań.

Rozmawiała Marlena Szczęsna

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści
Sławomir Zawadzki
Kryptowaluty stanowią...
Stare Babice
Gmina Stare Babice znajduje się w województwie mazow...
SAKANA
Nie istnieje jeden przepis na sukces, każda restaura...
Ciocia Tunia
Dawanie radości dzieciom oraz ich wdzięczność za to...
Żaneta Ściwiarska
Wszystko zaczęło się od moich prób naprawy samej sie...