Karol Tomas

Podróże kształcą, by pomnażać sukces

Opublikowano: 1 października 2023

 W erze globalizacji, gdzie biznes z łatwością przekracza wszelkie granice, możliwość przeniesienia firmy do innego kraju staje się dostępna bardziej niż kiedykolwiek. O różnicach w  prowadzenia biznesu na świecie, potencjale ekspansji, dostępie do nowych rynków, zasobów i technologii, opowiada Karol Tomas – przedsiębiorca Pokolenia Z, który w wieku zaledwie 23 lat zdobył wyróżnienie Tuza Biznesu za pomnażanie sukcesu w biznesie. 

Jak na swój młody wiek dużo już pan osiągnął, tak biznesowo jak i rozwojowo. Jaki wpływ ma na taki biznesowy mindset mają pana podróże i obserwacje różnic w prowadzeniu biznesu na świcie?

Karol Tomas – Podróże są nieodzownym elementem mojego życia, i głęboko wierzę, że kształtują osobowość człowieka. Jednakże nie widzę bezpośredniej korelacji pomiędzy podróżami a biznesem, przynajmniej w moim przypadku. Zauważam, jednak pośredni wpływ podróży na moje postrzeganie świata, zdobywanie dodatkowych i doskonalenia już dobytych umiejętności (np., komunikacyjnych i adaptacyjnych), co w dużej mierze wspomaga mnie w prowadzeniu biznesu. Podróże umożliwiły mi nawiązywanie kontaktów z ludźmi o odmiennych perspektywach i podejściach do życia. Te interakcje przyczyniły się do lepszego zrozumienia różnorodności stylu myślenia oraz nowego i kreatywnego szukania rozwiązania problemów. Wiedza na temat różnic kulturowych nauczyła mnie elastyczności, umiejętności szybkiego przystosowania się do zmieniających się warunków oraz lepszego dostosowywania się do różnych rynków i oczekiwań klientów. To także umożliwiło mi pozyskiwanie unikalnych perspektyw, które wpłynęły na moje podejście do zarządzania i podejmowania decyzji. Podróże są i będą ważnym aspektem mojego życia, ale jest to tylko jeden z wielu elementów, który kształtuje mój biznesowy mindset.

Czy są różnice, które dostrzega pan w prowadzeniu biznesu w różnych państwach?

Karol Tomas – Oczywiście, w różnych państwach istnieją różnice w prowadzeniu biznesu i obserwuje, to odkąd zacząłem na to zwracać uwagę. Te różnice podzieliłbym na dwa kluczowe elementy: jeden to są stałe i niezmienne dane/fakty typu, specyficzne tylko dla danego kraju np. określona polityka, podatki lub pogoda, która ma wpływ na budownictwo. Inne elementy to mentalność, religia, tradycje i przekonania mieszkańców. Często, zanim wybiorę się w podróż do danego kraju, zgłębiam swoją wiedzę na temat jego mieszkańców i zwyczajów tam panujących, posługując się narzędziami z Hofstede. Zrozumienie lokalnych oczekiwań i norm może być kluczowe dla sukcesu firmy. Inna sprawa, dla mnie osobiście ciekawa to obszar biurokracji i korupcji, która może to wpływać na koszty i trudności związane z prowadzeniem biznesu. Nie bez znaczenia są też różnice wynikające z klimatu politycznego i stabilność danej gospodarki.

Stabilność polityczna i przewidywalność w krajach mogą wpłynąć na zaufanie inwestorów i biznesów, a zmiany w polityce lub prawie mogą mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie firmy. Oczywiście wiąże się to z regulacjami prawnymi, szczególnie dotyczącymi zakładania i prowadzenia firmy. Naprawdę tu różnice są znaczne, a procedury rejestracyjne, wymagane dokumenty, podatki, prawo pracy i inne aspekty regulacyjne mogą mieć wpływ na trudność i koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Kolejna sprawa to infrastruktura, jaka jest w danym państwie. Różnice w jej dostępności i jakości, takie jak transport, energia, telekomunikacja czy logistyka, mogą wpłynąć na wydajność i koszty operacyjne firmy. Mnie osobiście zadziwia też, jak biznes różni się strukturą rynku oraz poziom konkurencji. Analiza rynku i zrozumienie konkurencji są kluczowe dla skutecznego planowania strategii danego biznesu.

Warto też zwrócić uwagę na zasoby ludzkie. Dostępność i jakość zasobów ludzkich, w tym umiejętności i wykształcenie pracowników, różni się znacznie w zależności od kraju. To może wpływać na proces rekrutacji i zarządzania personelem dlatego nie jest bez znaczenia przy wyborze gdzie prowadzić biznes, jeśli mamy kilka alternatyw. Na koniec dodam rzecz bardzo ważną, jak przyzwyczajenia konsumenckie. Preferencje i zachowania konsumentów mogą znacząco się różnić w zależności od kultury i tradycji, a to wymaga dostosowania oferty i strategii marketingowej.

To tylko kilka przykładów różnic, które mogą wpłynąć na prowadzenie biznesu w różnych państwach. Dlatego tak istotne jest dokładne zrozumienie lokalnego kontekstu oraz odpowiednie dostosowanie strategii biznesowej do warunków panujących w danym kraju.

Czy może pan pokazać to na przykładach konkretnych państw, które pan obserwował?

Karol Tomas – Pierwsze porównanie, które przychodzi mi na myśl to Polska i Dominikana, gdyż w obydwu tych krajach prowadzimy biznes. Na Dominikanie, przedsiębiorcy przywiązują mniej uwagi do podatków. Państwo w dużo mniejszym stopniu egzekwuje od swoich podatników terminowe ich płacenie, dlatego też przedsiębiorcy zwlekają z uregulowaniem swoich zobowiązań. Mógłbym się nawet pokusić o stwierdzenie, że tamtejsi przedsiębiorcy wręcz ociągają się z płaceniem podatków na czas, gdyż jest to wpisane w ich biznesowe podejście. Zalecam jednak korzystać z polskiej sumienności podatkowej, gdyż gwarantuję to stabilizację na rynku oraz buduje renomę i rzetelność firmy. Kolejną różnicą, która moim zdaniem jest znacząca w prowadzeniu biznesu w tych obydwu krajach, jest mentalność pracowników.

Na Dominikanie, wszystko przekładane jest na jutro lub na później. Na każdym kroku pracodawca słyszy od swoich przełożonych „maniana” (z hiszpańskiego jutro), gdyż pracownicy uważają, że sprawy bieżące nie wymagają pośpiechu. Takie podejście do pracy niestety odbija się na jakości jej wykonywania. W związku z tym luksus pięciogwiazdkowego hotelu na Dominikanie nie jest tożsamy z luksusem pięciogwiazdkowego hotelu w Europie. Tymczasem w Polsce pracodawcy twierdzą, iż każdy projekt powinien być skończony „na wczoraj” i pośpieszają swoich podwładnych. Podejście do biznesu kultywowane w Polsce jest mi znacznie bliższe i zawsze staram się stosować podobne zasady na Dominikanie. Poza tym klimat Dominikany sprzyja, że to tak nazwę “wychillowanemu” podejściu do wykonywania obowiązków. Dotyczy to zarówno tamtejszych przedsiębiorców jak obcokrajowców prowadzących tam swoje firmy, dlatego kiedy tam jadę, zostaję na krótko, wykonuję wcześniej zaplanowane zadania i szybko wracam do Polski, aby nie udzieliło mi się wszechogarniające lenistwo.

Teraz jeszcze opoiszę różnice jakie obserwuję w innych państwach, zacznę od porównania USA vs. Japonia. W Stanach Zjednoczonych dominuje bardziej bezpośrednie podejście w komunikacji biznesowej, natomiast w Japonii istnieje silny nacisk na hierarchię i szacunek dla starszych. Biznesmeni w Japonii zazwyczaj zaczynają rozmowę od nawiązania relacji osobistych. W Japonii praca w jednej firmie na całe życie była długo normą, podczas gdy w USA bardziej powszechna jest rotacja zawodowa .

Kolejne ciekawe porównanie to Polska vs Niemcy. W Niemczech proces zakładania firmy jest zazwyczaj bardziej złożony i formalny niż w Polsce, gdzie postępy w e-administracji i reformy ułatwiające zakładanie firm były bardziej widoczne. Jest tam mniej spontaniczności ilosowości w prowadzeniu biznesu w porównaniu do Polski, natomiast wszystko jest starannie zaplanowane nawet na długie lata na przód. Często zdarza się, iż Niemieccy przedsiębiorcy krytykują polską opieszałość, gdyż kładą duży akcent na staranność i profesjonalizm. Bardzo lubię rozmawiać z niemieckimi przedsiębiorcami, gdyż podoba mi się ich długoterminowe podejście do biznesu.

Kolejne ciekawe porównanie to np. Szwecja vs. Brazylia gdzie istotne są różnice w prawie pracy. W Szwecji istnieje duży nacisk na równość płci i wyważone relacje pracownik-pracodawca, co prowadzi do bardziej elastycznego i równego podejścia w pracy, a w Brazylii hierarchia i różnice w statusie społecznym są bardziej akceptowane. Inne tez jest tam podejście do czasu. W Szwecji praca efektywna i zrównoważona z życiem prywatnym ma dużą wartość, a w Brazylii nierzadko dominuje dłuższy czas pracy i bardziej elastyczne godziny. Te przykłady ilustrują, że różnice w prowadzeniu biznesu wynikają z kulturowych, społecznych i prawnych uwarunkowań każdego państwa. Zrozumienie ich jest kluczowe dla skutecznego prowadzenia działalności w międzynarodowym kontekście.

Aktualnie jestem w Barcelonie, do której przyjechałem ze Stambułu, uprzednio będąc w Tbilisi w Gruzji, a jeszcze przede mną Madryt. Rozmawiając z przedsiębiorcami w czasie swojej podróży, widzę różnice prowadzenia biznesu między Polską, Turcja a Hiszpanią.

Zatem jakie są różnice w prowadzeniu biznesu w tych czterech krajach. Co szczególnie  powinni wziąć pod uwagę przedsiębiorcy?

Karol Tomas – Warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów. Po pierwsze, regulacje prawne i biurokracja. Polska, Turcja, Gruzja i Hiszpania mają różne procedury zakładania firm oraz wymogi dokumentacyjne. W Polsce i Turcji rządy wprowadziły reformy mające na celu ułatwienie tego procesu, choć wciąż istnieją pewne wyzwania biurokratyczne. Hiszpania również stawia na uproszczenie procedur. Różnice w systemach podatkowych są też wyraźne. Polska ma skomplikowany system podatkowy, co może wymagać dokładnego planowania. W Turcji zróżnicowany system podatkowy obejmuje różne rodzaje opodatkowania. Hiszpania również posiada zróżnicowany system podatkowy, a rząd kontynuuje reformy w tym zakresie.

Natomiast kultura biznesu i wynikające z niej różnice mają ogromne, jeśli nie największe znaczenie. W Polsce wartość profesjonalizmu i relacji biznesowych jest istotna. W Turcji, relacje osobiste i zaufanie są kluczowe w nawiązywaniu partnerstw biznesowych. W Hiszpanii interakcje międzyludzkie stanowią centralny element kultury biznesowej. Gruzini są mentalnie bardzo podobni do Polaków, co ułatwia prowadzenie negocjacji z tamtejszymi przedsiębiorcami. Również rzuca się w oczy różnica aspektu pracy i struktury organizacyjnej. W Polsce, hierarchia może występować w strukturze organizacyjnej, ale równość w miejscu pracy jest również ważna. W Turcji, hierarchia jest bardziej powszechna, ale więzy rodzinne i przyjacielskie są równie, jeśli nie bardziej, istotne. W Hiszpanii, elastyczność czasu pracy i otwartość w strukturze organizacyjnej są bardziej widoczne. Hiszpanie, podobnie jak Dominikańczycy mają tendencję to prokrastynacji i odkładania obowiązków na później. Pomimo tego, są to bardzo ciepli i przyjaźni ludzie.

rozmawiała Dorota Wielgopolan 


W obliczu aktualnych wyzwań, z jakimi boryka się współczesny rynek pracy, coraz więcej osób zastanawia się nad alternatywnymi ścieżkami rozwoju zawodowego. Jedną z takich alternatyw są inwestycje w nieruchomości, które przynoszą stabilne i często wysokie zwroty finansowe.

Inwestowanie w nieruchomości jest bezpiecznym schronieniem w niepewnych czasach na rynku pracy. Rynek ten, chociaż pełen wyzwań, oferuje różne opcje dla inwestorów na różnych etapach. Dla osób rozpoczynających swoją przygodę z nieruchomościami, korzystne może być przeglądanie bezpłatnych ogłoszeń nieruchomości, gdzie można znaleźć atrakcyjne oferty mieszkań oraz domów na sprzedaż lub wynajem.

Bezpłatne ogłoszenia nieruchomości to także świetne źródło informacji o trendach cenowych i najbardziej pożądanych lokalizacjach, co może okazać się kluczowe dla sukcesu inwestycyjnego. Inwestorzy z większym doświadczeniem mogą natomiast zainteresować się nieruchomościami komercyjnymi, które oferują jeszcze większe możliwości zysku. W obu przypadkach ważna jest gruntowna analiza rynku i rozeznanie w jego specyfice, co pozwoli na uniknięcie błędów i podejmowanie przemyślanych decyzji inwestycyjnych.

 

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści
kontener magazynowy
Kontenery magazynowe są nieodłącznym elementem współczesnego...
wdrożenie ERP
Proces wdrożenia w firmie systemu ERP (Enterprise Resource P...
Anna Maria Porowska
Anna Maria Porowska jest wybitną postacią w świecie...
biuro rachunkowe
Biura rachunkowe mogą podchodzić do realizacji usług w różny...
agencja kreatywna
Agencje kreatywne zyskują w Polsce na popularności —...