Rynek ropy naftowej

Rynek ropy naftowej

Opublikowano: 18 sierpnia 2021

Ropa naftowa to podstawa funkcjonowania współczesnej cywilizacji. To właśnie dzięki ropie możliwe jest funkcjonowanie transportu morskiego, lądowego i lotniczego. Co więcej, z ropy wytwarzane są tworzywa sztuczne, asfalt itd. Powszechne wykorzystanie ropy naftowej na świecie doprowadziło do tego, że surowiec ten stał się także przedmiotem obrotu na rynku finansowym. Jak wygląda rynek ropy naftowej i jego perspektywy na najbliższe lata?

Rynek ropy naftowej. Ropa jako surowiec inwestycyjny na giełdach

Jeśli chodzi o światowy rynek ropy naftowej, to do największych producentów tego surowca należą między innymi takie państwa, jak:

  • Stany Zjednoczone (ok. 15% udziału w globalnej produkcji ropy),
  • Arabia Saudyjska (12,9%),
  • Rosja (12,6%),
  • Kanada (5,7%),
  • Irak (5,1%).

Warto przy tym dodać, że rynek ropy naftowej na świecie jest mocno skoncentrowany – do 10. największych państw należy niemal 3/4 łącznej światowej produkcji ropy.

W jaki sposób określana jest cena ropy naftowej na świecie? Aby możliwe było uproszczenie handlu tym surowcem, na świecie stosowane są trzy podstawowe standardy (benchmarki). Należą do nich:

  • benchmark ropa Brent (jest to słodki gatunek ropy wydobywanej na terenie Morza Północnego). Ropa Brent to obecnie najczęściej wykorzystywany benchmark na świecie – jest stosowany w celu wyceny ponad dwóch trzecich produkcji światowej;
  • benchmark ropa WTI (West Texas Intermediate) odnoszący się do ropy wydobywanej w Stanach Zjednoczonych w stanie Texas;
  • benchmark ropa URAL (REBCO, czyli Russian Export Blend Crude Oil) dotyczący ropy wydobywanej na terenie Rosji.

Handel ropą naftową na światowych rynkach finansowych (giełdach papierów wartościowych) polega na obrocie kontraktami terminowymi. Możliwe jest zarówno zarabianie na różnicy cen ropy, jak i handel kontraktami na zabezpieczenie poziomu cen surowca. Ponadto, od niedawna możliwe jest także handlowanie CFD, czyli kontraktami na różnice kursowe.

Kurs ropy na giełdach w przestrzeni ostatnich lat

W ostatnich dekadach można zaobserwować znaczny wzrost cen ropy naftowej (przy czym wzrostom tym towarzyszył wysoki poziom zmienności). O ile w 2000 roku cena jednej baryłki ropy utrzymywała się na poziomie około 25 USD, to w następnych latach można zaobserwować znaczący wzrost ceny (maksimum to prawie 150 USD za 1 baryłkę w przededniu kryzysu finansowego z 2009 roku). Światowy kryzys gospodarczy przyniósł spadek ceny do poziomu ok. 35 USD.

Po dużych wahaniach w następnych latach cena 1 baryłki ropy wynosiła pod koniec 2019 roku ok. 65 USD. Bardzo dynamiczne wahania kursu ropy na giełdzie można było zaobserwować w 2020 roku – zmiana ta była dość niespodziewana, jeśli weźmie się pod uwagę stabilny trend wzrostowy cen ropy mający miejsce od 2015 roku.

Do największego załamania w ostatnich latach doszło w połowie 2020 roku (II kwartał). Co spowodowało krach? Głównym powodem takiego stanu rzeczy była pandemia koronawirusa – lockdown i ograniczenia w przemieszczaniu się, które wprowadzono w wielu krajach, doprowadziły do spadku zapotrzebowania na ten surowiec (dotyczyło to między innymi Chin, które są czołowym importerem ropy naftowej na świecie). W efekcie, duże nadwyżki podaży ropy naftowej doprowadziły – zgodnie z podstawową zasadą ekonomii – do obniżenia poziomu cen. Obecnie cena ropy utrzymuje się na poziomie ok. 70 USD, co jest dalekie od poziomu z roku 2008 oraz okresu 2011-2014.

To jeszcze nie wszystko. Do dalszego pogorszenia sytuacji doprowadziły liczne napięcia międzynarodowe na świecie, w tym m.in. rywalizacja gospodarcza między USA i Chinami oraz konflikty na linii Arabia Saudyjska-Rosja.

Przyszłość ropy naftowej

Pandemia koronawirusa zdaje się powoli ustępować, a poszczególne kraje zaczynają wracać do przedpandemicznej normalności (czemu towarzyszy rosnąca aktywność firm przemysłowych oraz oraz powolna odbudowa branży turystycznej). Mimo to, duża część analityków wciąż jest zdania, że cena ropy naftowe jeszcze przed długi czas nie osiągnie poziomu z 2019 roku (nie wspominając o maksymalnych poziomach z lat poprzednich). Na utrzymywanie się trendu spadkowego ma wpłynąć m.in. spodziewane bankructwo wielu przedsiębiorstw z sektora wydobywczego.

Analizy dokonywane przez Międzynarodową Agencję Energetyczne także nie są całkiem optymistyczne – choć według prognoz 2021 rok przyniesie odbicie, a popyt na ropę naftową wzrośnie o kilka punktów procentowych, to maksimum zapotrzebowania na ten surowiec będzie stanowić zaledwie ok. 60% ropy, która została zakupiona przed pandemią, czyli w 2019 roku. Tak wysoka nadpodaż ropy naftowej sprawia, że gwałtowny poziom cen ropy naftowej jest raczej mało prawdopodobny.

Materiał przygotowany przy współpracy z Pattern trader Recenzja

Emil Zelma

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści
jak produkowane są magnesy
Magnesy coraz częściej pojawiają się w codziennym życiu każd...
Bitcoin
Każdy, kto miał kiedyś styczność z Bitcoinem ma zapewne świa...
maszyny pakujące
W dzisiejszym świecie, gdzie...
Inwestycje lubią szybkość
Jako partnerzy medialni mieliśmy okazje obserwować z...
systemy hydroponiczne
Automatyzacja w rolnictwie t...
Nowe artykuły
Punktem wyjścia do zrozumienia sztuki aborygeńskiej, jest zd...
Wystawa „Kawałki barw” to prezentacja najnowszych pr...
Idea edukacji domowej doskonale wpisuje się w moje p...