Małgorzata Zaława-Dąbrowska

Małgorzata Zaława-Dąbrowska – znakomity Przywódca 2016

Opublikowano: 18 lutego 2017

Małgorzata Zaława-Dąbrowska, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz, ponownie nagrodzona.

Pod koniec ubiegłego roku został rozstrzygnięty najważniejszy konkurs projakościowy w kraju – organizowana przez Krajową Izbę Gospodarczą, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz Polskie Forum ISO 9000 Polska Nagroda Jakości. Jednym z nagrodzonych 11 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie laureatów jest Małgorzata Zaława-Dąbrowska, dyrektor SPZZLO Warszawa-Żoliborz oraz lekarz z wieloletnim stażem.

Otrzymany tytuł „Znakomitego Przywódcy” to wyróżnienie przyznane za skuteczne zarządzanie publicznym podmiotem leczniczym zgodnie z zasadami Total Quality Management, takimi jak: orientacja na klienta, przywództwo, zaangażowanie pracowników, podejście procesowe, systemowe podejście do zarządzania, ciągłe doskonalenie, podejmowanie decyzji w oparciu o fakty oraz obustronne korzystne relacje z dostawcami.

Małgorzata Zaława-Dąbrowska, stosując nowoczesne metody zarządzania, stworzyła na przestrzeni ostatnich jedenastu lat jeden z największych i najnowocześniejszych zakładów lecznictwa otwartego w kraju, przyczyniając się znacząco do poprawy jakości publicznych usług medycznych. Formułując misję oraz ustalając cele strategii rozwoju na najbliższe lata, wyznaczyła trzy zasadnicze obszary działania, które obejmuje modernizację placówek, zakup nowoczesnego sprzętu medycznego oraz zwiększenie ilości białego personelu. Obecnie SPZZLO Warszawa-Żoliborz zatrudnia prawie 800 osób oraz udziela kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla ok. 200 tys. pacjentów na terenie Żoliborza, Bielan oraz Łomianek.

Nadrzędną wartością dla Małgorzaty Załawy-Dąbrowskiej jako efektywnego menadżera są pracownicy, regularnie motywowani do podnoszenia jakości usług medycznych oraz myślenia o przyszłości SPZZLO Warszawa-Żoliborz. Obejmując stanowisko dyrektora, określiła ona również stosunek do kluczowego klienta, którym jest pacjent, zgodnie z mottem zakładu, które brzmi: „Pacjent naszym przyjacielem”, zobowiązując wszystkich pracowników do partnerskiego podejścia do każdego chorego. W wyniku tych świadomych działań projakościowych powstał nowoczesny zakład opieki zdrowotnej, w którym świadczone są kompleksowe usługi medyczne.

„Znakomity Przywódca” to kolejne wyróżnienie dla dyrektor Małgorzaty Załawy-Dąbrowskiej, przyznane przez niezależne gremium ekspertów. W 2011 r. otrzymała ona tytuł „Menadżera Roku” w konkursie Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny. Natomiast najbardziej prestiżowe nagrody, przyznane dla zakładu, to Polska Nagroda Jakości w kategorii „organizacje publiczne – ochrona zdrowia”, Mazowiecka Nagroda Jakości oraz godło promocyjne „Teraz Polska”.

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści
Robert Krukowski
Wobec nowych wyzwań rynkowych, jak również niepewnoś...
Obejmując w 2005 roku stanowisko dyrektora, wyznaczy...
FLOSLEK
Rok 2019 jest dla Laboratorium Kosmetycznego FLOSLEK czasem...
Grzegorz Mielnicki, właściciel firmy MiB-Optic
Najważniejszą nagrodą otrzymywaną na co dzień od obserwa...
Teraz Polska
Firma OSPEL została nagrodzona w XXVII edycji konkursu T...