Menu
Liderzy zmian w ochronie zdrowia

Zmiany w ochronie zdrowia potrzebne od zaraz

O tym, jak ważny jest postęp i konsekwencja w doskonaleniu jakości, nikogo nie trzeba przekonywać. Doskonale wiedzą o tym organizatorzy konkursu Liderzy zmian w ochronie zdrowia oraz jego uczestnicy, a zwłaszcza laureaci, docenieni za projekty, które mają praktyczne zastosowanie i wpływają na codzienną pracę pracowników placówek medycznych, a w efekcie na zadowolenie pacjentów

2 września – w tym roku wyjątkowo w formule online – miała miejsce uroczystość finałowa III edycji konkursu Liderzy zmian w ochronie zdrowia, organizowanego przez Wolters Kluwer Polska i Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. W ramach inicjatywy nagrodzono placówki lecznicze, które najskuteczniej rozwijają praktyki nakierowane na efekt zdrowotny i jak najlepsze doświadczenia pacjentów, czyli tzw. Value Based Health Care (VBHC).

Konkurs zgodnie z przyjętymi założeniami promuje wzorcowe standardy zarządzania podmiotami leczniczymi i wdrażane w nich praktyki, które usprawniają organizację pracy, prowadzą do poprawy jakości i bezpieczeństwa, a także przyczyniają się do skutecznej profilaktyki i edukacji prozdrowotnej. Nagrodzone placówki to liderzy zmian w polskim systemie ochrony zdrowia, którzy nie unikają wyzwań i nie boją się innowacyjnych rozwiązań, a dzięki temu osiągają pożądane efekty w zakresie jakości opieki i pracy zespołowej oraz optymalizacji procesów. Organizatorzy konkursu chcą nagrodzić wysiłek tych, którzy bacznie śledzą system i trafnie wychwytują jego mankamenty, wsłuchują się w oczekiwania pacjentów, a następnie podejmują stosowne działania: inwestują w nowoczesne technologie, zmieniają organizację procesów, wdrażają narzędzia ewaluacji własnych postępów i wyprzedzają rozwiązania systemowe.

Konkurs jest nie tylko bezpłatny, lecz także otwarty na wszystkie podmioty, zarówno publiczne, jak i prywatne. Do udziału zaproszone są szpitale oraz przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej i przychodnie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Na podstawie zgłoszeń jury preselekcyjne złożone z ekspertów rynku medycznego wskazuje finalistów, spośród których członkowie kapituły – przedstawiciele administracji państwowej, instytucji, stowarzyszeń i podmiotów gospodarczych – wyłania zwycięzców.

Laureaci są wybierani w takich kategoriach, jak zarządzanie jakością, zarządzanie kapitałem ludzkim, organizacja przyjazna pacjentowi, skuteczna profilaktyka i edukacja. Zwycięstwo wiąże się z otrzymaniem prestiżowego tytułu „Lidera zmian w ochronie zdrowia” i dyplomu, ale nie tylko. Laureaci w poszczególnych kategoriach zyskują także możliwość udziału w szkoleniu skierowanym do zespołu placówki, a także szansę na realizację wybranego modułu specjalistycznego w ramach programu MBA w ochronie zdrowia Uczelni Łazarskiego. Dla liderów, otwartych na nowe rozwiązania i chętnych, by nieustannie się rozwijać i doskonalić praktyki stosowane w środowisku medycznym, taka nagroda ma szczególny wymiar i stanowi duże wyróżnienie, a zarazem motywację do dalszej wytężonej pracy.

Uroczysty finał III edycji konkursu Liderzy zmian w ochronie zdrowia miał miejsce 22 września br. – jak wiele innych wydarzeń organizowanych ze względu na pandemię wyjątkowo w sieci – w formie online, przy okazji konferencji „Zmiany w ochronie zdrowia”. Wydarzenie było skoncentrowane wokół trzech dyskusji panelowych z udziałem ekspertów. Pierwszą z nich, zatytułowaną „Zdrowie priorytetem w polityce państwa – czy to świadomy wybór, czy sytuacja wymuszona pandemią COVID-19? W jakich obszarach sektora ochrony zdrowia potrzebujemy największych inwestycji?”, poprowadziła dr n. ekon. Małgorzata Gałązka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia oraz Center of Value Based Healthcare Uczelni Łazarskiego, wiceprzewodnicząca Rady NFZ, a głos zabrali: mec. Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta, Filip Nowak, p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, oraz prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

W debacie poświęconej zagadnieniom związanym z jakością w ochronie zdrowia i jej opłacalnością, którą poprowadziła Ewelina Wójcik, Senior Product Manager w Wolters Kluwer Polska, wzięli udział: Urszula Jaworska, wiceprezes Fundacji Urszuli Jaworskiej, dr n. med. Wanda Korzycka-Wilińska, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, Halina Kutaj-Wąsikowska, dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, dr n. med. Mariusz Nowak, dyrektor Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich, Alberto Scandroglio, CEE Channel Partner Manager w Wolters Kluwer Health, Clinical Effectiveness, oraz Paweł Żuk, prezes Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o.o.

Trzecia dyskusja była skupiona na nowych wyzwaniach, jakie stoją przed placówkami medycznymi, z naciskiem na nową rzeczywistość i praktyki w obszarze telemedycyny. Tym zagadnieniom przewodził mec. Jan Pachocki, Senior Associate w Domański Zakrzewski Palinka sp. k., ekspert Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza. W gronie ekspertów, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami, przemyśleniami i pomysłami, znaleźli się dr hab. n. med. Szczepan Cofta, dyrektor Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, przewodniczący Polskiej Unii Szpitali Klinicznych, Michał Góra, prezes zarządu Alfavox Sp. z o.o., Agnieszka Kister, dyrektor Centrum e-Zdrowia, dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, i prof. dr hab. med. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Może właśnie obecna trudna sytuacja społeczno-gospodarcza związana z pandemią, odczuwana praktycznie przez wszystkie obszary życia publicznego, stanie się bodźcem do wdrażania nowych rozwiązań i opracowywania nowych kierunków rozwoju ochrony zdrowia. Nie ulega wątpliwości, że niezależnie od okoliczności warto rozmawiać, aby wspólnymi siłami osiągać zamierzone cele, zwłaszcza w tak ważnej dziedzinie jak ochrona zdrowia, która teraz szczególnie wymaga troski, przemyślanych strategii i skutecznych działań odpowiadających bieżącym potrzebom pacjentów

Laureaci III edycji konkursu Liderzy zmian w ochronie zdrowia

zarządzanie jakością – zarządzanie procesami:

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Sakiela w Siemianowicach Śląskich – za projekt „Optymalizacja pracy najbardziej kluczowych pracowników szpitala na bloku operacyjnym oraz dostarczenie jakości dla pacjenta”

zarządzanie jakością – zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku – za projekt „Monitoring zdarzeń niepożądanych”

zarządzanie jakością – zarządzanie skutecznością medyczną:

Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy – za projekt „Rozpowszechnianie zasad racjonalnej antybiotykoterapii w Szpitalu”

zarządzanie kapitałem ludzkim:

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Sakiela w Siemianowicach Śląskich – za projekt „Wprowadzenie metod zarządzania wizualnego pacjent–lekarz” organizacja przyjazna pacjentowi:

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – za projekt „Akademia Opiekuna”

skuteczna profilaktyka i edukacja:

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu – za projekt „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w roku 2017/2018 oraz 2018/2019”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Udostępnij

Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved Magazyn VIP 2021