Zrównoważone inwestowanie

Zrównoważone inwestowanie – moda czy globalny trend?

Opublikowano: 24 maja 2023

Na rynku obserwujemy aktualnie bardzo ciekawy trend – konsumenci nie kupują już produktów i usług wyłącznie na podstawie ich ceny i jakości. Zanim wyciągną kartę z portfela, biorą pod uwagę także inne kryteria. Z odrobiną przesady można powiedzieć, że traktują zakupy jak ludzi – zastanawiając się, czy wyznają podobne wartości i czy do siebie pasują. I ten trend nie omija rynków finansowych.

W ostatnich latach coraz więcej inwestorów skłania się ku inwestowaniu w spółki, które mają dobre wyniki finansowe, a jednocześnie wyznają podobne wartości, pozwalające budować bardziej zrównoważoną przyszłość. Aby nie musieli tworzyć własnych analiz dla każdego podmiotu, powstał specjalny rating spółek zwany ESG. Czym dokładnie jest, jak działa i dlaczego warto się nim zainteresować?

Czym jest ESG?

To system oceny spółek w zakresie odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju środowiska. Ratingi ESG istnieją by porównać, jak spółki na całym świecie radzą sobie w odpowiedzialnym biznesie. Można myśleć o nim jako o ocenie, którą firma otrzymuje na podstawie podejścia do kwestii społecznościowych i środowiskowych.

Skrót pochodzi od początkowych liter kluczowych obszarów objętych ratingiem ESG:

● E = Environmental (środowisko naturalne). Z tym aspektem wiąże się nacisk na zmniejszenie śladu węglowego, inwestycje w energię odnawialną czy elektromobilność.
● S = Social (społeczeństwo). Czynnik, który opiera się na ustaleniu wartości korporacyjnych i etyki w miejscu pracy, Szeroko zajmuje się takimi tematami jak równość płci, poszanowanie dostawców i ich warunków życia oraz walka z nowoczesnym niewolnictwem.
● G = Governance (ład korporacyjny). Firma podejmuje kroki w celu uniknięcia problemów związanych z korupcją, niepłaceniem podatków, nieodpowiedzialnym zarządzaniem lub nadmiernym ryzykiem.

W ramach inwestowania ESG wybiera się akcje i obligacje nie tylko na podstawie wskaźników ekonomicznych, wyników historycznych czy składu aktywów, ale także w odniesieniu do kryteriów ESG i tego, na ile dana spółka jest w tym skuteczna.

Skąd wziął się ten trend?

Osoby urodzone po 1981 roku (czyli millenialsi i pokolenie Z) dbają o zrównoważony rozwój – nie tylko podczas codziennych zakupów, ale także przy wyborze pracodawcy czy inwestowaniu. Dzięki nim inwestowanie ESG przeżywa globalny rozkwit. Według Impactivate, 89% millenialsów oczekuje, że doradca finansowy dokładnie przeanalizuje czynniki ESG danej inwestycji, zanim ją poleci. Czterech na pięciu z generacji Z bierze pod uwagę ESG w swoich decyzjach inwestycyjnych.

Ponieważ te pokolenia dopiero rozpoczynają swoją podróż finansową i ruszają ze startowego poziomu dochodów, można oczekiwać, że kwoty, które inwestują, będą tylko rosły. Obecnie wchodzą w wiek produkcyjny, w najbliższych dekadach odziedziczą środki po rodzicach i będą chcieli je zainwestować w zgodzie ze swoimi wartościami. Cały trend odpowiedzialnego inwestowania został przyspieszony przez globalną pandemię Covid-19 czy szerzące się wieści o globalnym ociepleniu.

Ale inwestowanie ESG nie jest tylko domeną młodych, staje się również popularne wśród starszych inwestorów. Jak pokazują dane Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing, w latach 2015-2021 zainteresowanie zrównoważonym inwestowaniem wśród millenialsów wzrosło z 84% do 99%, a wśród wszystkich inwestorów z 71% do 79%.

Kto dokonuje oceny ESG?

Aby inwestować zgodnie z zasadami ESG musisz wiedzieć, jak spółki radzą sobie w tych obszarach. MSCI tworzy rating ESG dla ponad 14 000 spółek na całym świecie, co daje około 680 000 udziałowych i obligacyjnych papierów wartościowych we wszystkich sektorach. Robi ona ratingi ESG dla największego na świecie menedżera aktywów, firmy BlackRock – która zarządza aktywami o wartości 10 bilionów dolarów, czyli niemal dwukrotnie większymi niż roczny budżet Stanów Zjednoczonych (BlackRock ma 42% udziału w rynku ESG ETF). Również w portfelach Fondee używamy ratingów ESG MSCI.

Inne instytucje zajmujące się ratingiem ESG to Global Reporting Initiative (GRI), CFA Institute czy International Federation of Accountants (IFAC).

Dlaczego warto inwestować w ESG?

Świat się zmienia. Mamy globalne wyzwania – zmiany klimatyczne, rosnącą presję pod kątem krajowych i międzynarodowych regulacji, zmiany społeczne i demograficzne oraz kwestie związane z ochroną prywatności i danych. Wyzwania te stanowią coraz większe ryzyko dla wszystkich inwestorów.

Dzięki ratingom ESG mamy dodatkowe dane, które pomagają nam podejmować świadome decyzje inwestycyjne. Analiza ESG ułatwia identyfikację ryzyk związanych ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym, które nie są oczywiste na podstawie tradycyjnej analizy finansowej. A te ryzyka są nie mniej ważne, gdyż w ostateczności mogą wpłynąć na wyniki finansowe całej firmy, powodując wyższe koszty operacyjne lub wydatki na procesy sądowe.

Dzięki ESG możemy unikać ryzykownych spółek i inwestować nasze pieniądze w podmioty, które prowadzą biznes z myślą o naszym świecie i naszej przyszłości. Oprócz tradycyjnych portfeli, Fondee oferuje portfele ESG o ratingu AAA i AA, które są liderami MSCI i wyróżniają się w zarządzaniu ryzykiem ESG. Możesz więc inwestować z większym zaufaniem i poczuciem, że wkładasz swoje pieniądze w biznes nie tylko dochodowy, ale także etyczny i respektujący wartości.

Autorem artykułu jest Jan Hlavsa, CEO Fondee.


Fondee – to czeski startup działający jako usługa online do inwestowania w fundusze akcji i obligacji. Projekt został założony w 2017 roku przez Evę i Honzę Hlavsów. Więcej na: www.fondee.pl

 

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści
Pożyczka konsolidacyjna
W obliczu coraz częstszych problemów finansowych coraz więce...
kontener magazynowy
Kontenery magazynowe są nieodłącznym elementem współczesnego...
recykling odpadów niebezpiecznych
Recykling odpadów niebezpiec...
Anna Maria Porowska
Anna Maria Porowska jest wybitną postacią w świecie...
Sławomir Zawadzki
Kryptowaluty stanowią...